Aj slovenskí stredoškoláci majú svojich zástupcov v Bruseli

 

Volá sa Rebeka Krahulcová, má 19 rokov a tento rok zmaturovala na Gymnáziu vo Zvolene a od septembra nastupuje na Právnickú fakultu UK v Bratislave. Už po druhýkrát bola zvolená za predsedníčku Stredoškolskej študentskej únie Slovenska, ktorej sa vo svojom voľnom čase naplno venuje.

Ako dlho funguje ŠUS?

Stredoškolská študentská unia Slovenska (ŠUS) funguje už od roku 1998, no do svojej aktuálnej podoby bola pretransformovaná až v roku 2006.

Čím by ste sa mohli pochváliť?

Medzi najväčšie úspechy ŠUS patrí nadviazanie komunikácie s MŠVVaŠ SR, ktorá zaručuje, že názory všetkých stredoškolákov budú vypočuté, teda že budeme schopní sprostredkovať túto komunikáciu a dopomôcť tak k zlepšeniu stavu školstva. Takisto spolupracujeme s mnohými inými študentskými organizáciami (ŠRVŠ, ESN SK, AIESEC), či externistami, ktorí nám pomáhajú posúvať úroveň projektov na stále lepšiu úroveň.

Fungujete aj na EÚ úrovni?

Áno, ŠUS je dlhoročným členom OBESSU, čo je európska platforma pre stredoškolské študentské organizácie. Členstvo v tejto organizácií nám je prínosné vo viacerých smeroch. Jedným z nich je stála informovanosť o diání v EÚ, čo sa týka študentského života, možnosť posunúť názory slovenských stredoškolákov na európsku úroveň a tým sa priblížiť k ich implementovaniu v praxi.

Práve rozbiehate novú kampaň “Máš záujem?” o čo ide?

Po takmer de

siatich rokoch fungovania sme dospeli k názoru, že je čas na zmenu. Stará štruktúra jednoducho nebola efektívna, “všetci pracovali na všetkom” a “nikto nebol zaodpovedný za nič”. Na poslednom zasadnutí Snemu, kde bola schválená nová štruktúra fungovania sme prešli kompletnou reštrukturalizáciou a z členov predsedníctva sa stali podpredsedovia pre sekcie.

Sekcie, pracovné skupiny sú špecifikované ako pracovná skupina pre Program, Komunikáciu a kampane, Médiá, Medzinárodné vzťahy a Sekciu krajských koordinátorov. Vytvorením týchto skupín dávame priestor novým aktívnym členom, ktorí sa môžu realizovať v oblasti, ktorá ich zaujíma.

Prečo by sa mali stredoškoláci zapojiť do ŠUS?

Stredoškoláci nájdu zmysluplný spôsob trávenia svojho voľného času, ktorý bude prospešný nie len pre nich, no aj pre celú komunitu stredoškolákov na Slovensku a v neposlednom rade budú mať možnosť zúčastňovať sa jedinečných víkendových školení, vždy zameraných na inú sféru záujmu.

Okrem toho si rozšíria svoj obzor a okruh záujmov, získajú nové neoceniteľné kontakty, budú zásobovaní mnohými novinkami,znalosťami a vedomosťami.

A to najdôležitejšie, študenti dostanú možnosť sebarealizácie, získajú prax, obohatia svoj životopis a tým pádom sa stanú zaujímavejšími pre ich budúceho zamestnávateľa.

Pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk spracoval Miroslav Hajnoš

O Miroslav Hajnoš

Odporúčame pozrieť

elektromobil

Čínske automobilky vyzvali EÚ, aby opravila svoje zistenia o elektromobiloch

Clá Európskej únie (EÚ) na elektrické vozidlá vyrábané v Číne porušujú globálne obchodné pravidlá a …

Consent choices