Stále zastúpenie SR v Bruseli hľadá 30 stážistov počas SK PRES

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky publikovalo výberové konanie stáži počas nášho predsedníctva v EÚ na Stálom zastúpení pri SR v Bruseli.

Hlavné úlohy v súvislosti s prípravou a výkonom predsedníctva SR v Rade EÚ:

  • vypracúva záznamy zo zasadnutí pracovných skupín Rady EÚ, zabezpečuje a koordinuje spracúvanie stanovísk
  • a materiálov v zmysle pokynov nadriadených pracovníkov,
  • vykonáva odborné práce a zodpovedá za komplexné plnenie úloh agendy asistenta/asistentky na Stálom zastúpení SR pri EÚ v Bruseli,
  • zabezpečuje výkon administratívnych úloh,
  • zabezpečuje podujatia organizované Stálym zastúpením SR pri EÚ v Bruseli,
  • spolupracuje pri protokolárnom zabezpečovaní oficiálnych návštev.

Filip Sekan, predseda Európskeho Dialógu sa vyjadril pre europske.noviny.sk: „Táto možnosť je určená najmä študentom sociálnych a ekonomických vied so zameraním na zahraničnú politiku a európsku problematiku vo všeobecnosti. Celkovo až 30 možných stážistických miest predstavuje skvelú šancu pre mladých ľudí získať praktické zručnosti počas slovenského predsedníctva. Vysokú pridanú hodnotu tejto stáže umocňuje fakt, že predsedníckou krajinou v Rade EÚ budeme prvý krát od nášho vstupu do Európskej únie. Navyše, do roku 2020 tento post určite naša krajina zastávať nebude.“

Stáž sa bude konať jeden mesiac v Bratislave a potom nasledovne už v Bruseli na dobu určitú do 31. 12. 2016. Ak máte záujem, môžete sa prihlásiť najneskôr do 17. septembra 2015. Platová trieda 8 v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z., viac informácii TU.

Držím palce!

Pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk spracoval Miroslav Hajnoš

O Miroslav Hajnoš

Odporúčame pozrieť

ECB údajne zníži odhady inflácie na roky 2024 a 2025

Analytici očakávajú, že Európska centrálna banka (ECB) upraví svoje makroekonomické vyhliadky a v rámci revízie …

Consent choices