Mladí odborári: Bez nových investícii v EÚ nebude ani lepšia práca

 

Rešpektovanie základných pracovných a sociálnych práv musí byť predispozíciou pre každú prácu. Nespravodlivé praktiky ako neplatené stáže, diskriminačné praktiky na základe mladého veku, problémy s uplatnením sa na trhu práce po ukončení študia,  sú nástrojom na oslabenie pozície mladých ľudí na pracovnom trhu.

Akákoľvek pracovná pozícia nie je nevyhnutne lepšia ako žiadna, ak nemajú zamestnanci garantované pracovné a sociálne práva. Aj to boli témy, ktoré odzneli počas pracovného stretnutia mladých odborárov z rôznych odborových organizácii ako OZ KOVO, OZ SLOVES, OZ potravinárov SR, OZ pracovníkov obchodu a cestovného ruchu, OZ justície v SR, ECHOZ a ďalších, ktorí sa stretli počas posledného júlového víkendu na Donovaloch.

Pracovné stretnutie pozostávalo z dôležitej diskusie mladých odborárov o ich úlohe, stratégii, komunikácii a štruktúre v rámci odborov na Slovensku a v Európe. Druhý deň sa venovali príprave kampane mladých odborárov k 7. októbru 2015 – Medzinárodnému dňu dôstojnej práce a otvorila sa aj téma o mládežníckych aktivitách v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ, ktoré bude v druhom polroku 2016 a príprave programu k 1. máju 2016, ktorý by mladí odborári s podporou KOZ SR v budúcom roku chceli zorganizovať.

MLADÍ ODBORÁRI IDÚ DO AKCIE!
Posted by Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky – KOZ SR on 27. august 2015

Viac..  Lagardová: Hospodársky rast v eurozóne by sa mal v priebehu roka 2024 zrýchliť

 

Timea Szabová, Mlada odborárka OZ KOVO sa vyjadrila: “Potreba existencie a efektívneho fungovania mládežníckej platformy pri KOZ SR poskytuje nielen možnosť participácie na činnosti odborov a sebarealizácie nás, mladých odborárov, ale aj vytvára priestor na zvýšenie ochrany práv zamestnancov na podnikovej úrovni prostredníctvom dostatočne informovaných a aktívnych mladých odborárov.”

Mladí odborári poukazujú na to, že musíme obrátiť súčasný trend zmenou v zameraní sa na všetky faktory vytvárania kvalitných pracovných pozícií práve zlepšovaním a zvyšovaním verejných a súkromných investícií v Európe.

Počas stretnutia podporili celoeurópsky strategický dokument: KVALITNÉ PRACOVNÉ POZÍCIE PRE MLÁDEŽ: CESTA VPRED!”

Stretnutie mladých odborárov organizovala Konfederácia odborových zväzov SR v spolupráci Friedrich Ebert Stiftung na Slovensku.

O Miroslav Hajnoš

Odporúčame pozrieť

Komisia uverejňuje správu o stave Schengenu s prioritami na nasledujúci rok

Komisia predstavila správu o stave Schengenu za uplynulý rok, ktorá zároveň stanovuje nové priority na nasledujúci …

Consent choices