Nie je europoslanec ako europoslanec. Sú medzi nimi aj takýto „špeciálni“

Na našich webových stránkach vám pravidelne prinášame rozhovory s takzvanými „spravodajcami.“ Títo poslanci sú zodpovední za vypracovanie správy, ktorá vyjadruje stanovisko Parlamentu ku konkrétnemu legislatívnemu návrhu alebo k iným otázkam. Títo poslanci však nie sú jediní, ktorí zohrávajú v legislatívnom procese dôležitú úlohu. Okrem nich tu existujú i koordinátori výborov či tieňoví spravodajcovia. Neviete, čo presne robia? Tak čítajte ďalej.

Spravodajcovia

Keď sa parlamentný výbor rozhodne, že vypracuje správu, čiže stanovisko Parlamentu k legislatívnemu návrhu alebo inej otázke, vyberie si spomedzi svojich členov jedného poslanca, ktorý bude dohliadať na vypracovanie tohto dokumentu. Tento spravodajca potom pripravuje text, vrátane doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov. O jeho správe následne hlasuje celý výbor a neskôr i celý Parlament na svojom plenárnom zasadnutí. Spravodajca sa počas prípravy tohto dokumentu radí nielen s ostatnými poslancami ale i s odborníkmi, ktorí svoje názory prezentujú počas špeciálnych schôdzí, alebo tzv. vypočutí.

Spravodajcovia výborov požiadaného o stanovisko

Niektoré legislatívne návrhy (napr. TTIP) bývajú komplexnejšie a preto sa nimi zaoberajú viaceré výbory. Za vypracovanie správy býva zodpovedný tzv. gestorský výbor, ktorý spolupracuje s inými výbormi, ktoré mu predkladajú svoje stanoviská. Podobne ako gestorský výbor, aj ony si spomedzi svojich členov vyberajú svojho spravodajcu.

Viac..  EK posúdila žiadosť Slovenska o vyplatenie 662 miliónov eur v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

Tieňoví spravodajcovia

Ak chce mať politická skupina prehľad o vývoji správy vo výbore, môže si spomedzi svojich radov vybraťtieňového spravodajcu, ktorý sleduje jej vypracúvanie a snaží sa tu nájsť kompromisy v mene skupiny.

Koordinátori výborov

Okrem neho si politické skupiny vyberajú i svojich koordinátorov pre každý výbor. Tí sú potom hlavnými reprezentantmi politickej skupiny v danom výbore. Spoločne s ostatnými koordinátormi pripravujú rozhodnutia výboru, najmú tie, ktoré sa týkajú rozličných procedúr a vymenovania spravodajcov. Počas dôležitých hlasovaní mobilizujú členov svojej skupiny a taktiež môžu vymenovať tieňových spravodajcov.

 

O ram

Odporúčame pozrieť

Európsky parlament

Slovensko by mohlo mať od roku 2024 15 europoslancov, o jedného viac ako teraz

Slovensko by po eurovoľbách v júni 2024 mohlo mať 15 europoslancov, o jedného viac ako …

Consent choices