Benova
Europoslankyňa Monika Beňová. PHOTO: © European Union-EP.

M. Beňová: Európske pravidlá v boji proti násiliu páchanom na ženách sú krokom správnym smerom

Plénum Európskeho parlamentu sa dnes zaoberá vôbec prvým európskym legislatívnym predpisom o boji proti násiliu páchanom na ženách a domácemu násiliu. Okrem opatrení zameraných na prevenciu a predchádzanie takéhoto násilia sú jeho súčasťou napríklad aj špecifické pravidlá zamerané proti kybernetickému prenasledovaniu.

Obsahuje aj ustanovenia týkajúce sa zlepšenia prístupu obetí násilia k spravodlivosti a k potrebnej zdravotnej starostlivosti,“ priblížila poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Beňová. Okrem prijímania novej legislatívy je zároveň potrebné v jednotlivých členských štátoch zaistiť správne fungovanie a uplatňovanie tej existujúcej.

Významným problémom v tejto oblasti bola doposiaľ prakticky neexistujúca harmonizácia a súvisiace zosúladenie príslušných právnych predpisov v rámci Európskej únie. „Toto aspoň čiastočne rieši práve návrh novej smernice,“ uviedla europoslankyňa.

Spoločné európske pravidlá tak predstavujú krok správnym smerom. „Veľmi dôležité bude priebežné vyhodnocovanie ich uplatňovania. Do budúcnosti sa môžu rozšíriť a zamerať viac aj na ďalšie veľmi konkrétne oblasti zvyšujúce ochranu potenciálnych obetí násilia, akými sú napríklad zlepšovanie dostupnosti krízových liniek a online služieb, či krízového bývania,“ uzavrela Monika Beňová.

Viac..  Členské štáty EÚ schválili smernicu o boji proti násiliu páchanému na ženách

O mam

Odporúčame pozrieť

Členské štáty EÚ schválili smernicu o boji proti násiliu páchanému na ženách

Členské štáty Európskej únie v utorok schválili historicky prvú únijnú smernicu o boji proti násiliu …

Consent choices