štefanec
Ivan Štefanec, europoslanec. PHOTO: redakcia/red.

Ivan Štefanec: Rodinným firmám najviac škodí byrokracia

Európsky parlament v týchto dňoch rokuje o správe Európskej komisie o rodinných podnikoch v Európe. Návrh uznesenia konštatuje, že rodinné podniky tvoria až 85% všetkých podnikov v Európe a zabezpečujú 60% pracovných miest.

Slovenský europoslanec Ivan Štefanec (EĽS, KDHplus) upozorňuje, že ekonomický prínos nie je jedinou hodnotou, ktorú rodinné podniky tvoria.

„Firmy, kde sú zamestnanci zároveň spojený rodinnou väzbou hrajú v spoločnosti nezastupiteľnú úlohu. Staršia generácia môže vďaka nim mladšej vštepovať hodnoty ako úcta k práci, zodpovedné narábanie s financiami a záujem o veci verejné. Mladý človek, ktorý je priamo zainteresovaný na prosperite firmy sa bude pýtať, prečo vláda nevytvára také prostredie, aby jeho firma, a tým aj rodina, mohli naplno rozvinúť svoj potenciál a prosperovať.“

Štefanec súhlasí s odporúčaniami Správy, ktoré sa týkajú zjednodušenia administratívy a odbúrania zbytočnej byrokracie.

„Európska komisia vyzýva členské štáty, aby vnímali rodinné podnikanie ako odvetvie, ktoré si zaslúži osobitnú pozornosť. Pomohlo by im nielen zjednodušenie administratívnych postupov, zníženie daňovo-odvodového zaťaženia, ale aj väčšie využívanie možností, ktoré ponúka moderná digitálna doba v oblasti služieb eGovernmentu.“

Podľa europoslanca si súčasná slovenská vláda rodinné podniky takmer nevšíma a nijako im nepomáha, skôr naopak.

Viac..  Ivan Štefanec: Nedovoľme Rusku zasahovať do vnútorných procesov EÚ

„Slovensko má v rodinnom podnikaní bohatú tradíciu na ktorej by sme mali stavať. Už v minulosti sme v Národnej rade presadzovali viacero návrhov, napríklad spoločné zdaňovanie. Žiaľ, nestretli sme sa s pochopením. Pritom, ak by vláda len implementovala európske odporúčania, mohlo by vzniknúť oveľa viac pracovných miest, ako po príchode jedného veľkého automobilového závodu.“         

O red

Odporúčame pozrieť

Europska unia

Rozšírenie a reforma EÚ: Poslanci žiadajú odvážne rozhodnutia

EÚ potrebuje dlhodobú politickú víziu a inštitucionálne a finančné reformy, aby zabezpečila svoju schopnosť absorbovať …

Consent choices