maňka
Vladimír Maňka, europoslanec. PHOTO: redakcia/red.

Vladimír Maňka: Navyšujeme pomoc v Afrike o 4 miliardy EUR, aby ľudia neutekali do EÚ

Európsky parlament v schválenom uznesení privítal nové návrhy Európskej komisie zamerané na zvládnutie bezprecedentného prílevu migrantov a utečencov. Poslanci zdôraznili pripravenosť zaoberať sa legislatívnymi návrhmi a upraviť ich do podoby, ktorá by garantovala vytvorenie solídnej migračnej a azylovej politiky EÚ.

„Navyšuje sa pomoc pre Afriku o 4 milirady EUR. V chudobných oblastiach pôjde peniaze na vytváranie nových pracovných miest. Aby ľudia získali zamestnanie priamo vo svojej dedine. Aby ľudia nemusli utekať do Európskej únie,“ hovorí slovenský europoslanec Vladimír Maňka.

Premiestňovanie utečencov (relokácia). Potom, ako Parlament v stredu podporil návrh na núdzové premiestnenie 40.000 žiadateľov o azyl, poslanci vyjadrili podporu aj najnovšiemu návrhu na núdzovú relokáciu 120.000 osôb z Grécka, Maďarska a Talianska, ako aj trvalého mechanizmu premiestňovania žiadateľov. V praxi zo znamená zmenu platného dublinského nariadenie, ktoré v súčasnosti určuje členský štát zodpovedný za spracovanie žiadosti o azyl. Zákonodarcovia trvajú na použití spravodlivého a povinného prerozdeľovacieho kľúča, ktorý by zohľadnil perspektívu integrácie a potreby a osobitné okolnosti samotných žiadateľov o azyl. Parlament tiež vyjadril pripravenosť zaoberať sa novými návrhmi v rámci zrýchleného postupu s cieľom zabezpečiť, aby členské štáty neodsúvali prijatie trvalého mechanizmu premiestňovania.

Presídľovania a humanitárne víza. Parlament žiada, aby členské štáty prijali utečencov z tretích krajín v rámci povinného programu presídľovania. Považuje tiež za dôležité, aby EÚ a jej členské štáty poskytovali bezpečné a legálne možnosti prístupu pre utečencov na ich územie, vrátane vytvorenia humanitárnych koridorov a udeľovania humanitárnych víz. Uznesenie vyzýva na zmenu vízového kódexu EÚ tak, aby „zahŕňal konkrétnejšie spoločné ustanovenia o humanitárnych vízach.“ Členské štáty by tiež podľa poslancov mohli umožniť podávanie žiadostí o azyl na svojich veľvyslanectvách a konzulárnych úradoch.

Spoločný zoznam bezpečných krajín pôvodu. Tento prístup by nemal narušiť zásadu nevyhostenia a individuálne právo na azyl, a to najmä čo sa týka príslušníkov zraniteľných skupín, uvádza sa v uznesení.
Azylové pravidlá. Poslanci požadujú účinné vykonávanie spoločného európskeho azylového systému s cieľom zaistiť uplatňovanie „jednotných a humánnych noriem“ v celej EÚ.

Viac..  EK posúdila žiadosť Slovenska o vyplatenie 662 miliónov eur v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

Parlament zdôraznil svoj „záväzok k otvoreným hraniciam v rámci schengenského priestoru,“ zároveň však požaduje efektívnu ochranu vonkajších hraníc EÚ.

Základné príčiny migrácie musia byť súčasťou riešenia, uvádza sa v uznesení, ktoré zároveň požaduje, aby sa na ne zameral novembrový samit vo Vallette (11. – 12. november 2015, Valletta, Malta). Poslanci tiež požadujú zavedenie prísnych trestnoprávnych sankcií proti obchodovaniu s ľuďmi a prevádzačmi.

Medzinárodná konferencia o utečeneckej kríze. Parlament vyzval Komisiu a vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci Federicu Mogherini, aby zvolali medzinárodnú konferenciu o utečeneckej kríze, na ktorej by sa okrem EÚ a jej členských štátov zúčastnili relevantné agentúry OSN, ale aj USA, arabské štáty a medzinárodné mimovládne organizácie. Cieľom konferencie by podľa poslancov malo byť vypracovanie spoločnej globálnej stratégie humanitárnej pomoci.

Skutočná vernosť európskym hodnotám

Parlament privítal úsilie skupín občianskej spoločnosti a jednotlivcov z celej Európy, ktorí sa vo veľkom počte mobilizujú, aby privítali a poskytli pomoc utečencom a migrantom. Takéto činy sú podľa poslancov prejavom skutočnej vernosti európskym hodnotám a znakom nádeje pre budúcnosť Európy.

O ram

Odporúčame pozrieť

EÚ pripravuje nové znenie rezolúcie OSN o prebehlíkoch z KĽDR

Európska únia pripravuje aktualizáciu rezolúcie Organizácie Spojených národov (OSN) o ľudských právach v Severnej Kórei, …

Consent choices