Europarlament chce zmenu dublinských pravidiel, kvôli novému prerozdeľovaniu utečencov

Európsky parlament vo schválenom uznesení privítal nové návrhy Európskej komisie zamerané na zvládnutie bezprecedentného prílevu migrantov a utečencov. Poslanci zdôraznili pripravenosť zaoberať sa legislatívnymi návrhmi a upraviť ich do podoby, ktorá by garantovala vytvorenie solídnej migračnej a azylovej politiky EÚ.

Premiestňovanie utečencov (relokácia). Potom, ako Parlament podporil návrh na núdzové premiestnenie 40.000 žiadateľov o azyl, poslanci vyjadrili podporu aj najnovšiemu návrhu na núdzovú relokáciu 120.000 osôb z Grécka, Maďarska a Talianska, ako aj trvalého mechanizmu premiestňovania žiadateľov. V praxi zo znamená zmenu platného dublinského nariadenie, ktoré v súčasnosti určuje členský štát zodpovedný za spracovanie žiadosti o azyl. Zákonodarcovia trvajú na použití spravodlivého a povinného prerozdeľovacieho kľúča, ktorý by zohľadnil perspektívu integrácie a potreby a osobitné okolnosti samotných žiadateľov o azyl. Parlament tiež vyjadril pripravenosť zaoberať sa novými návrhmi v rámci zrýchleného postupu s cieľom zabezpečiť, aby členské štáty neodsúvali prijatie trvalého mechanizmu premiestňovania.

Presídľovania a humanitárne víza. Parlament žiada, aby členské štáty prijali utečencov z tretích krajín v rámci povinného programu presídľovania. Považuje tiež za dôležité, aby EÚ a jej členské štáty poskytovali bezpečné a legálne možnosti prístupu pre utečencov na ich územie, vrátane vytvorenia humanitárnych koridorov a udeľovania humanitárnych víz. Uznesenie vyzýva na zmenu vízového kódexu EÚ tak, aby „zahŕňal konkrétnejšie spoločné ustanovenia o humanitárnych vízach.“ Členské štáty by tiež podľa poslancov mohli umožniť podávanie žiadostí o azyl na svojich veľvyslanectvách a konzulárnych úradoch.

Spoločný zoznam bezpečných krajín pôvodu. Tento prístup by nemal narušiť zásadu nevyhostenia a individuálne právo na azyl, a to najmä čo sa týka príslušníkov zraniteľných skupín, uvádza sa v uznesení.
Azylové pravidlá. Poslanci požadujú účinné vykonávanie spoločného európskeho azylového systému s cieľom zaistiť uplatňovanie „jednotných a humánnych noriem“ v celej EÚ.

Viac..  Finančná dohoda s EK pridáva Slovensku ďalšie milióny k Plánu obnovy a odolnosti SR

Parlament zdôraznil svoj „záväzok k otvoreným hraniciam v rámci schengenského priestoru,“ zároveň však požaduje efektívnu ochranu vonkajších hraníc EÚ.

Základné príčiny migrácie musia byť súčasťou riešenia, uvádza sa v uznesení, ktoré zároveň požaduje, aby sa na ne zameral novembrový samit vo Vallette (11. – 12. november 2015, Valletta, Malta). Poslanci tiež požadujú zavedenie prísnych trestnoprávnych sankcií proti obchodovaniu s ľuďmi a prevádzačmi.

Medzinárodná konferencia o utečeneckej kríze. Parlament vyzval Komisiu a vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci Federicu Mogherini, aby zvolali medzinárodnú konferenciu o utečeneckej kríze, na ktorej by sa okrem EÚ a jej členských štátov zúčastnili relevantné agentúry OSN, ale aj USA, arabské štáty a medzinárodné mimovládne organizácie. Cieľom konferencie by podľa poslancov malo byť vypracovanie spoločnej globálnej stratégie humanitárnej pomoci.

Skutočná vernosť európskym hodnotám

Parlament privítal úsilie skupín občianskej spoločnosti a jednotlivcov z celej Európy, ktorí sa vo veľkom počte mobilizujú, aby privítali a poskytli pomoc utečencom a migrantom. Takéto činy sú podľa poslancov prejavom skutočnej vernosti európskym hodnotám a znakom nádeje pre budúcnosť Európy.

O ram

Odporúčame pozrieť

EÚ pripravuje nové znenie rezolúcie OSN o prebehlíkoch z KĽDR

Európska únia pripravuje aktualizáciu rezolúcie Organizácie Spojených národov (OSN) o ľudských právach v Severnej Kórei, …

Consent choices