žitňanská
Jana Žitňanská, europoslankyňa. PHOTO: © Európsky parlament

Jana Žitňanská: Ministerstvo práce kašle na zdravotne postihnutých

Kvôli nečinnosti slovenskej vlády si zdravotne postihnutí nebudú môcť uplatňovať rôzne zľavy v zahraničí. Tvrdí to poslankyňa Európskeho parlamentu Jana Žitňanská (NOVA).

30. septembra vyprší termín, do ktorého sa slovenské Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny mohlo zapojiť do pilotného projektu Európskeho preukazu zdravotného postihnutia, ktorý by umožnil slovenským držiteľom preukazu ZŤP využívať vo vybraných krajinách EÚ zľavy v oblasti kultúry, športu, cestovného ruchu či verejnej dopravy.

„Bola som veľmi sklamaná, keď mi ministerstvo pred mesiacom oznámilo, že sa do projektu nezapojí. Osoby so zdravotným postihnutím patria totiž k tým, ktorí sú vo v ťažšej finančnej situácii a je mi ľúto, že nebudú môcť na rozdiel od zdravotne postihnutých z iných krajín EÚ profitovať zo zliav v zahraničí.“ hovorí Jana Žitňanská (NOVA), poslankyňa Európskeho parlamentu a podpredsedníčka skupiny pre práva osôb so zdravotným postihnutím.

Ako dôvod nezapojenia sa do pilotného projektu ministerstvo práce v odpovedi europoslankyni uvádza nedostatok času na zmenu vnútroštátnej legislatívy a neexistujúcu legislatívu na európskej úrovni. Podľa Jany Žitňanskej otvorenie výzvy počas letných prázdnin nebolo zo strany Komisie najšťastnejšie, no rovnako ako komisárka Marianne Thyssenová tvrdí, že  ako dôvod pre nezapojenie sa to neobstojí.

„Komisia už v roku 2013 založila pracovnú skupinu, ktorá o podobe preukazu diskutovala na pravidelných stretnutiach. Na týchto stretnutiach bol prítomný aj zástupca slovenského ministerstva práce vysvetľuje Jana Žitňanská.

„Opatrenie sa nezačína od nuly. Projektová pracovná skupina pracovala na základných prvkoch systému približne dva roky a projekt nevyhnutne neznamená zavedenie zmien do vnútroštátnych systémov alebo právnych predpisov. Ak by boli nejaké zmeny potrebné, môžu sa vykonať počas obdobia realizácie projektu“ píše vo svojom stanovisku komisárka Marianne Thyssenová.

Slovinsko sa na rozdiel od Slovenska do projektu zapojí. Aj keď je pravdou že na pracovných stretnutiach skupiny neboli dohodnuté všetky detaily ohľadom preukazu a výzva na podávanie projektov je otvorená relatívne krátko, Slovinsko sa do projektu zapojí. V Slovinsku nemáme národný preukaz zdravotného postihnutia, európsky preukaz je preto pre nás veľmi dôležitý. Zdravotne postihnutím prináša výhody nielen na národnej, ale aj na európskej úrovni“  tvrdí zástupkyňa slovinského ministerstva práce a rodiny.

Viac..  Katarína Roth Neveďalová: Rešpekt a úcta

Hoci na poslednú chvíľu, ale do projektu Európskej karty pre zdravotne postihnutých sa zapojí aj Poľsko. Na výzvu poslanca Európskeho parlamentu Mareka Pluru tak urobí len niekoľko dní pred uzávierkou termínu.

Právnik a expert na práva osôb so zdravotným postihnutím Maroš Matiaško  upozorňuje, že podľa článku 4 ods. 1 písm. a) Dohovoru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím je povinnosťou Európskej Únie, ale zároveň aj Slovenskej republiky prijať všetky príslušné legislatívne, správne a iné opatrenia na uplatňovanie práv uznávaných v tomto dohovore, vrátane práva na osobnú mobilitu. To na jednej strane znamená, že je povinnosťou Európskej Únie vytvoriť efektívny rámec na zavedenie Európskeho preukazu pre osoby so zdravotným postihnutím. Ale na druhej strane, je taktiež povinnosťou Slovenska v existujúcom rámci vytvoriť maximálne úsilie na implementáciu existujúceho projektu.“

„Slovensko nezapojením sa do projektu nielen že porušuje Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím, ale príde aj o 60 000 EUR, čo bola minimálna suma, o ktorú sme sa v projektovej výzve mohli uchádzať. Je to hanba“, dodáva eurposlankyňa Žitňanská (NOVA) na záver.

Návrh projektu, v ktorom si členské štáty mohli sami určiť, aké výhody a v ktorých oblastiach, chcú poskytnúť zdravotne postihnutým z iných členských štátov, bolo možné predkladať od 10. júla 2015, kedy bola výzva zverejnená. Európska komisia zároveň vyčlenila na podporu spomínaného preukazu 1 550 000 EUR.

O red

Odporúčame pozrieť

zdravotne postihnuti

Členské štáty, Komisia a Parlament sa dohodli na podobe Európskeho preukazu ZŤP

V Štrasburgu dnes padla na trialógoch historicky najrýchlejšia dohoda o podobe smernice. Členské štáty EÚ …

Consent choices