Gilles Pargneaux
Gilles Pargneaux. PHOTO: © European Union 2015 - Source : EP

Gilles Pargneaux o klimatickej konferencii COP21: Nemali by sme len rokovať, ale i skutočne rozhodnúť

V decembri sa bude v Paríži konať špeciálny samit OSN, z ktorého by mala vzísť nová medzinárodná klimatická dohoda. Zúčastní sa ho i delegácia Európskeho parlamentu. Výbor pre životné prostredie dnes odhlasoval, na čo by sa mala počas decembrových rokovaní sústrediť. O týchto cieľoch sa s nami porozprával spravodajca Gilles Pargneaux (S&D, Francúzsko).

Vo vašej správe sa uvádza, že Parlament by sa mal usilovať o 40 percentné zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2030 oproti hodnotám z roku 1990. Ako chcete o tomto ambicióznom cieli presvedčiť Čínu, USA a samozrejme i EÚ a jej členské štáty?

Je to rokovací proces. Moju správu dnes ráno prijal výbor pre životné prostredie a 14. októbra o nej bude hlasovať parlamentné plénum. Predstavuje oficiálny postoj Európskeho parlamentu.

Konferencie COP21 v Paríži sa zúčastní i Európsky parlament. Hneď ako budeme mať naše stanovisko – ktoré bude ambiciózne a pokrokovejšie ako stanoviská ostatných krajín, napríklad Číny – bude naším cieľom presvedčiť ostatné krajiny, ktoré sa zúčastnia tohto samitu. A počas neho by sa malo nielen rokovať, ale i skutočne rozhodnúť.

V správe sa píše i o dodatočných finančných prostriedkoch potrebných na redukciu skleníkových plynov a adaptáciu voči dopadom klimatických zmien. Odkiaľ chcete získať peniaze na tieto opatrenia?

Potrebujeme primeraný finančný balík, ktorý by nám umožnil prispievať do Zeleného fondu sumou 100 miliárd dolárov ročne. Tento fond môže pomôcť tým najzraniteľnejším – rozvojovým – krajinám, ktoré nemajú dostatočné prostriedky na boj proti klimatickým zmenám.

Viac..  Komisia navrhuje komplexné monitorovanie na zlepšenie odolnosti európskych lesov

Financovať by sme ho mohli pomocou príspevkov jednotlivých krajín. Správa obsahuje i návrhy na nové možnosti financovania tohto fondu, súvisiace napríklad s novými zdrojmi energie. Tento finančný balík bude samozrejme základným kameňom parížskej dohody. Ak sa nezhodneme na Zelenom fonde alebo na tom, ako ho financovať, nebudeme mať žiadnu dohodu alebo to skončí ako polovičné zlyhanie.

Akú úlohu bude v rokovaniach počas COP21 zohrávať Európsky parlament?

Sme presvedčení, že Európsky parlament tu musí predstavovať pokrok, aby sme tak počas COP21, ktorá je súbojom storočia, dosiahli úspech. Ak nič neurobíme, teplota na našej planéte stúpne o viac ako dva stupne. To bude mať za následok ďalšie prírodné katastrofy a potravinové krízy a podľa niektorých expertov až 200 miliónov klimatických utečencov.

O ram

Odporúčame pozrieť

osn

EÚ na 78. zasadaní Valného zhromaždenia OSN: globálne opatrenia a solidarita

Delegácia Európskej komisie na vysokej úrovni sa budúci týždeň v New Yorku zúčastní na 78. …

Consent choices