Hlas mladých v Európe silnie, chcú sa viac zúčastňovať na politických rozhodnutiach

 

V dňoch 21. – 24. 09. 2015 sa v Luxembursku konala Európska mládežnícka konferencia (EU Youth Conference), ktorá bola zakončením štvrtého cyklu Európskeho štruktúrovaného dialógu. Konferencia zložená z mladých ľudí a tvorcov politík z celej Európy sa koná vždy v jednom zo štátov predsedajúcich krajín. V nasledujúcom cykle sú predsedajúcimi krajinami Holandsko, Slovensko a Malta.

Hlavným bodom časovo náročného programu bolo osem paralelne prebiehajúcich workshopov, na ktorých sa viac ako 200 účastníkov konferencie podieľalo na tvorbe a definovaní záverečných odporúčaní v téme „Posilnenie politickej participácie mladých ľudí v rámci demokratického života v Európe“. Okrem vypracovávania výstupov z predošlej konferencie v Rige sa práca účastníkov sústredila aj na vytvorenie implementačných stratégií a sprievodcov. Na základe diskusií a prezentácií sa okrem všeobecných odporúčaní pre všetky krajiny vytvorili aj konkrétne návrhy na aktivity a možné činnosti v danej téme.

Pre EuropskeNoviny.sk sa vyjadrila aj účastníčka konferencie Mária Kullová zo ZIPCEM: „Konferencia bola prínosom pre každú krajinu. Aj napriek rozdielnemu fungovaniu a úrovne politickej participácie mladých ľudí v jednotlivých krajinách a regiónoch sme dokázali spoločne hľadať riešenia a odpovede na zložité otázky. Cieľom diskusií bolo dopracovať sa aj ku konkrétnym návrhom, aby naša práca neostala len všeobecným odporúčaním. Štruktúrovaný dialóg, ktorý je efektívnym nástrojom pre participáciu mladých a jej posilnenie sa tak stal ešte významnejším a po 18-mesačnom cykle predsedajúcich krajín Talianska, Lotyšska a Luxemburska sme spoločne vytvorili záverečné odporúčania týkajúce sa vytvorenia kultúry participácie v školách, zapojenia mladých ľudí v politických rozhodovacích procesoch, rozvoja lokálnej a priamej demokracie a ďalších veľmi dôležitých oblastí.“

Na Slovensku sa mladí ľudia môžu v rámci štruktúrovaného dialógu zapájať do projektu Za jedno lano“.

Viac..  Komisia zaregistruje štyri nové európske iniciatívy občanov pre skvalitnenie života v EÚ

Pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk spracoval Miroslav Hajnoš

O Miroslav Hajnoš

Consent choices