Značký archívu: Štruktúrovaný dialóg

Hlas mladých v Európe silnie, chcú sa viac zúčastňovať na politických rozhodnutiach

  V dňoch 21. – 24. 09. 2015 sa v Luxembursku konala Európska mládežnícka konferencia (EU Youth Conference), ktorá bola zakončením štvrtého cyklu Európskeho štruktúrovaného dialógu. Konferencia zložená z mladých ľudí a tvorcov politík z celej Európy sa koná vždy v jednom zo štátov predsedajúcich krajín. V nasledujúcom cykle sú …

Viac ... »
Consent choices