Budeme v EÚ chrániť aj zemepisné označenia nepoľnohospodárskych výrobkov?

Parlamentné plénum sa bude zaoberať návrhom, ktorý požaduje, aby boli právne chránené i zemepisné označenia nepoľnohospodárskych výrobkov. Dokument už 15. septembra schválil výbor pre právne veci. Uvádza sa v ňom, že táto ochrana by nielen poskytovala záruky pre spotrebiteľov, no okrem toho by pomáhala uchovávať kultúrne dedičstvo a prispela by k rozvoju miestnych ekonomík.

Zemepisné označenie je meno alebo znak, ktorý odkazuje na zemepisný pôvod daného produktu. Keďže častokrát symbolizuje tradičné know-how aj miestnu kultúru, existuje riziko, že toto označenie zneužijú konkurenční výrobcovia.

Zemepisné označenia potravín sú na európskej úrovni chránené už od roku 1992, no doteraz neexistuje spoločná legislatíva ohľadne nepoľnohospodárskych výrobkov. Podobnú ochranu doteraz implementovalo len 15 členských štátov.

 Parlamentný výbor pre právne veci 15. septembra odobril návrh, ktorý požaduje rozšíriť ochranu zemepisných označení i na remeselnícke a priemyselne vyrábané produkty.

Nové pravidlá by sa mohli týkať viac ako 800 výrobkov, ktoré identifikovala Európska komisia. Je medzi nimi napríklad český krištáľ, diamanty z Antverp alebo škótsky tartan. Zo slovenských výrobkov by sa mala táto ochrana ujsť levickému zlatému ónyxu, modranskej majolike, piešťanskému bahnu a soľnobanskej čipke.

Viac..  Plyn do EÚ by mohol byť preberaný priamo z rusko-ukrajinskej hranice

 Podľa spravodajkyne Virginie Rozière (S&D, Francúzsko) by mohli nové pravidlá „v očiach spotrebiteľov zvýšiť atraktivitu týchto výrobkov, keďže by sa garantovalo miesto ich pôvodu ako aj ich špecifické charakteristiky.“ Výrobcom by to zase umožnilo „zvýšiť pridanú hodnotu ich produktov.“ Celoeurópska legislatíva v tejto oblasti by zas mohla „posilniť zachovanie pracovných miest v miestach pôvodu, ktoré sú častokrát vidieckymi oblasťami.“

O ram

Odporúčame pozrieť

Komisia schválila slovenskú schému vo výške 50 mil. € na podporu poľnohospodárov

Komisia schválila slovenskú schému vo výške 50 miliónov eur na podporu poľnohospodárskeho sektora v súvislosti …

Consent choices