Utečenecká kríza: Poslanci žiadajú humanitárnu pomoc a zmeny azylových pravidiel EÚ

Nový mechanizmus premiestňovania žiadateľov o azyl v EÚ z Grécka a Talianska do ďalších členských štátov, dialóg s Tureckom ohľadom spolupráce na obmedzení a riadením migračných tokov, ako aj nevyhnutné financie z rozpočtu EÚ na zvládnutie bezprecedentnej utečeneckej krízy boli v utorok dopoludnia predmetom plenárnej rozpravy k výsledkom samitu EÚ z 23. septembra s predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom a predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom.

 Poslanci v rozprave vyjadrili ľútosť nad zjavným nedostatkom ambícií zo strany Európskej rady pri riešení najvážnejšej utečeneckej krízy od druhej svetovej vojny. Časť zákonodarcov vyjadrila podporu reforme dublinských pravidiel, ktoré určujú členský štát zodpovedný za spracovanie žiadosti o azyl, a požadovala rozšírenie možností legálnej migrácie do EÚ a zintenzívnenie boja proti pašerákom. Plénum sa zaoberalo aj posilnením kontrol na vonkajších hraniciach EÚ a identifikáciou migrantov, ich registráciou a odoberaním ich odtlačkov v takzvaných hotspotoch.

Obavy o humanitárnu situáciu utečencov s blížiacou sa zimou

Humanitárna situácia utečencov v rámci EÚ, ako aj v susediacich krajinách, bola predmetom nasledujúcej rozpravy, na ktorej sa zúčastnil prvý podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans a luxemburský minister pre vzťahy s Európskym parlamentom počas predsedníctva krajiny v Rade EÚ Nicolas Schmit.

„Teraz sme v najťažšom období – pred začiatkom zimných mesiacov môžeme očakávať nárast prílevu utečencov. Toto je tiež obdobie, kedy sa musia prijať ťažké rozhodnutia s cieľom zaistiť funkčnosť hotspotov a dostupnosť financií na opatrenia, ku ktorým sa zaviazala Rada,“ uviedol predseda výboru EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci Claude Moraes (S&D, UK).

Téma migrácie bude dominovať aj ďalšiemu zasadnutiu Rady (ministrov) pre spravodlivosť a vnútorné veci v dňoch 8. – 9. októbra, ako aj samitu Európskej rady, ktorý sa uskutoční v dňoch 15. – 16. októbra v Bruseli.

Viac..  EK posúdila žiadosť Slovenska o vyplatenie 662 miliónov eur v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

Reakcie slovenských poslancov

„Výrazná finančná pomoc utečencom na Blízkom východe je nutným predpokladom k zabráneniu humanitárnej katastrofy. Za dôležité považujem rozhodnutie zriadiť registračné miesta na území Talianska a Grécka a úsilie o ochranu vonkajšej hranice. Apelujem tiež na zvýšenú ochranu kresťanov, ktorí sú šikanovaní aj v utečeneckých táboroch,“ uviedol poslanec Branislav Škripek (ECR, SK).

„Oceňujem, že hlavy štátov vyjadrili snahu riešiť problém tam, kde vzniká. Bez zvýšenia humanitárnej pomoci v tureckých a jordánskych táboroch, posilnenia ochrany vonkajších hraníc EÚ a účinného zásahu proti IS sa príliv migrantov nezastaví. Zároveň je našou spoločnou povinnosťou pomôcť ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou a násilím,“ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

„Viac ako na žaloby sa treba sústrediť na pomoc tým, ktorí sa nachádzajú v krajinách sužovaných vojnou, v táboroch mimo EÚ, ale aj na území Únie. Vítam kroky, ktoré povedú k vzniku hotspotov a k navýšeniu humanitárnej pomoci. Musíme tiež obnoviť poriadok na vonkajších hraniciach EÚ a zamedziť tak nekontrolovateľnému pohybu osôb,“ uviedla poslankyňa Jana Žitňanská (ECR, SK).

O ram

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Digitálne produkty budú bezpečnejšie

Európsky parlament chce presadiť nový zákon o kybernetickej odolnosti. Mohlo by sa tak stať začiatkom …

Consent choices