recyklacia
PHOTO: Europarltv.europa.eu

Ročne spotrebuje občan EÚ 14 ton surovín! Pomôcť má cyklické hospodárstvo

Každý občan Európskej únie spotrebuje priemerne 14 ton surovín ročne. A každý rok vyprodukuje 5 ton odpadu. Tento odpad sa pritom môže byť opätovne použiť, opraviť alebo recyklovať. Tento návrh presadzuje Európsky parlament v rámci princípu cyklického hospodárstva.

Cyklické hospodárstvo má nahradiť doposiaľ využívaný lineárny model hospodárstva, ktorý sa sústreďoval na ťažbu, výrobu, použitie a vyhodenie opotrebovaných výrobkov. Podľa Parlamentu by propagovaný návrh mal priniesť dlhšiu životnosť materiálov, čím sa zníži spotreba primárnych surovín a zároveň sa zredukuje množstvo odpadu.

Cyklus životnosti by mal byť nasledovný – z prvotného materiálu vytvoriť dizajn výrobku, zhotovenie samotného produktu, jeho distribúcia a spotreba, využívanie či oprava produktov, zber a následná recyklácia častí, ktoré sa dajú znovu využiť .

Parlament plánuje do roku 2030 zvýšiť efektivitu prírodných zdrojov o 30 percent.  Od tohto hospodárstva si sľubuje vyrobenie vyššej hodnoty za použitia menej surovín. Princíp cyklického hospodárstva by sa mal prejaviť aj na zvýšení HDP o takmer  jedno percento a s ním súvisiaceho nárastu pracovných miest až o 2 milióny.

Viac..  Martin Hojsík: O opeľovače prichádzame extrémnym tempom. Môže za to nadmerné používanie nebezpečných pesticídov

Viac sa dozviete v priloženom videu:

O jac

Odporúčame pozrieť

Europarlament prijal pravidlá na zníženie, opätovné použitie a recykláciu obalov

Európsky parlament v stredu prijal svoju pozíciu k novým celoeurópskym pravidlám o obaloch s cieľom …

Consent choices