Značký archívu: životnosť výrobkov

Ročne spotrebuje občan EÚ 14 ton surovín! Pomôcť má cyklické hospodárstvo

recyklacia

Každý občan Európskej únie spotrebuje priemerne 14 ton surovín ročne. A každý rok vyprodukuje 5 ton odpadu. Tento odpad sa pritom môže byť opätovne použiť, opraviť alebo recyklovať. Tento návrh presadzuje Európsky parlament v rámci princípu cyklického hospodárstva. Cyklické hospodárstvo má nahradiť doposiaľ využívaný lineárny model hospodárstva, ktorý sa sústreďoval na ťažbu, …

Viac ... »
Consent choices