PHOTO: Európske Noviny/ Marco Németh

EÚ vyčlenila 3,5 miliardy eur na ochranu morí a oceánov v roku 2024

Európska únia v utorok na konferencii „Náš oceán“ v Grécku potvrdila svoju angažovanosť v oblasti medzinárodnej správy oceánov tým, že oznámila 40 záväzkov týkajúcich sa opatrení na rok 2024. Na správu Európskej komisie (EK) upozornil spravodajca TASR. Komisia uviedla, že tieto opatrenia budú financované sumou 3,5 miliardy eur z rôznych fondov EÚ.

Konferencia Náš oceán predstavuje medzinárodné úsilie, ktoré sa začalo v roku 2014. Konferencia spája krajiny z celého sveta, občiansku spoločnosť a priemysel s cieľom inšpirovať spoločné riešenia a predložiť ambiciózne záväzky na ochranu oceánov. Každoročne ju organizuje iná krajina.

Tohtoročná konferencia vyzýva na spoločné úsilie na celom svete na podporu bezpečného, chráneného, čistého, zdravého a udržateľne spravovaného oceánu. Na udržateľný rybolov a akvakultúru EÚ venuje najvyššiu čiastku, a to 1,9 miliardy eur. Peniaze využije Grécko, Španielsko, Cyprus a Poľsko a cez plán obnovy a odolnosti aj Portugalsko a Taliansko. Na podporu regionálnych organizácií pre riadenie rybárstva, regionálnych rybárskych orgánov a príslušných medzinárodných dohôd v Atlantickom, Tichom, Indickom, Severnom ľadovom a Južnom oceáne a tiež Stredozemnom a Čiernom mori EÚ poskytne 23,5 milióna eur v rokoch 2024 – 2025.

Viac..  Do platnosti vstupuje nová smernica o environmentálnej kriminalite

Suma 103 miliónov eur pôjde na programy pozorovania oceánov (Copernicus, Wekeo, Neccton) a výskum zameraný na pokrok v oceánskych modeloch pre predpovede klímy a 134 miliónov na pomoc africkým krajinám pri udržateľnom rozvoji. Až 980 miliónov eur cez plány obnovy a odolnosti využije Grécko, Španielsko, Taliansko, Cyprus a Fínsko na podporu investícií a reforiem na boj proti znečisťovaniu morí. Na zvýšenie námornej bezpečnosti a ochrany v regiónoch západného Indického oceánu a Guinejského zálivu v Afrike EÚ poskytne 45 miliónov eur.

Oceány a moria pokrývajú 71 percent zemského povrchu, v súčasnosti ich však negatívne ovplyvňuje globálne otepľovanie, nezákonný rybolov, znečistenie a strata morských biotopov.

(TASR)

O mam

Consent choices