počítač

Slovensko dominuje rebríčku EÚ! Pracujeme najviac v noci a večer

Štvrtina Slovákov pravidelne pracuje večer a každý šiesty našinec chodí do práce v noci. Sme tak na čele európskeho rebríčka.

Keď sa hovorí o pracovných dňoch, väčšina z nás si predstaví prvých päť dní v týždni. Víkend považujeme za dni pracovného voľna. Rovnako pracovná doba pre väčšinu z nás znamená dopoludnie a popoludnie strávené v práci. Nie všetci Slováci však majú takúto predstavu. Reč je o Slovákoch, ktorí trávia pravidelne vo svojej práci aj soboty a nedele alebo chodia do práce, keď iní relaxujú pri večernom filme či sa ukladajú na spánok. V aktuálnej téme sme sa pozreli práve na to, koľkí z nás pracujú cez víkendy, v noci či po večeroch. V analýze sme vychádzali z údajov štatistického úradu EÚ [Eurostat] za rok 2014.

pracujúci v nociOkrem víkendov strávených v robote by väčšine z nás „nevoňala“ ani práca v noci. Na Slovensku pritom chodí pravidelne na „nočnú“ približne každý šiesty zamestnaný Slovák, čo je jednoznačne najväčší podiel v rámci všetkých ekonomík EÚ. V priemere za celú úniu pracuje v noci len 6 % zamestnancov. Práca v noci sa týka nielen lekárov, záchranárov, policajtov či hasičov, ale aj zamestnancov v priemysle, pretože mnohé výrobné linky sa nezastavujú ani v noci. To môže byť aj dôvodom, prečo je na Slovensku taký vysoký podiel ľudí chodiacich na nočné zmeny.

Každý štvrtý Slovák pravidelne netrávi večery s rodinou alebo priateľmi, ale s kolegami na svojom pracovisku. Aj z tohto hľadiska patríme k európskej špičke, keďže nás predbehli len Gréci, Holanďania a Nemci. Európsky priemer sa pohybuje na úrovni 16,0 %.

Nedeľný obed s rodinou si vlani z pracovných dôvodov musela pravidelne odpúšťať takmer pätina našich zamestnancov [19,2 %]. V rámci EÚ tak patríme spolu s Írskom a Holandskom medzi trojicu krajín s najvyšším podielom ľudí pravidelne pracujúcich počas nedele. V nedeľu do práce takmer vôbec nechodia Portugalci [len 4,5 % zamestnancov]. Nízky podiel zamestnancov [7 % – 8 %] pravidelne pracujúcich počas nedele vykázali aj susedné Maďarsko a Poľsko. Za posledné desaťročie sa podiel Slovákov chodiacich do práce v nedeľu zvýšil približne o 2 p. b.

Viac..  Peter Pollák: Začalo sa obdobie perzekúcií a hon na policajtov, ktorí vyšetrovali korupciu. VIDEO

Každý štvrtý Slovák vlani pravidelne chodil do práce aj v sobotu. Napriek tomu však za európskym priemerom zaostávame. V EÚ totiž trávi soboty pravidelne v práci v priemere 27 % a v eurozóne 29 % pracujúcich obyvateľov. Najvyšší podiel [až 43 %] pracujúcich v sobotu nájdeme v Grécku. Naopak, sobota strávená v práci je takpovediac „fikciou“ hlavne pre Portugalcov [len 8 %].

Pravidelné pracovné víkendy sa týkajú oboch pohlaví. Soboty trávi v robote pravidelne každý štvrtý pracujúci muž aj pracujúca žena. V nedeľu pravidelne pracuje každý piaty muž aj žena. Rozdiely medzi pohlaviami sú minimálne. Výraznejšie rozdiely medzi mužmi a ženami môžeme sledovať pri práci v noci a po večeroch. Z tohto uhľa pohľadu dominujú muži, nakoľko v noci chodí do práce každý piaty muž, ale len každá ôsma žena. Podobné rozdiely vznikajú aj pri práci po večeroch. Dôvodom je skutočnosť, že muži častejšie pracujú práve vo fabrikách s 24 – hodinou výrobou a dominujú aj v povolaniach ako policajti, hasiči či záchranári.

Rozdiely vznikajú nielen podľa pohlavia, ale aj z hľadiska veku. S rastúcim vekom sa podiel Slovákov pracujúcich cez víkend alebo pracujúcich v noci postupne znižuje. Napríklad v sobotu pravidelne pracuje tretina mladých do 25 rokov, ale len pätina ľudí vo veku nad 55 rokov. Na nočné zmeny chodí zhruba každý piaty mladý Slovák, ale len 14 % ľudí starších ako 55 rokov.

O red

Odporúčame pozrieť

turizmus, cestovny ruch

Digitalizácia sociálneho zabezpečenia: Európanom uľahčí život a prácu v zahraničí aj cestovanie

Komisia v osobitnom oznámení navrhla konkrétne kroky na ďalšiu digitalizáciu koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia v Európe. …

Consent choices