Brusel riešil Uber a nové pravidlá pre takzvanú zdieľanú ekonomiku

Komisia pre hospodársku politiku rokovala o návrhu pre zdieľanú ekonomiku, ktorá sa týka firiem ako Uber či Airbnb.  Rokovanie sa tiež zaoberalo návrhmi, ktoré majú zefektívniť podnikový daňový systém a hovorili tiež o obchode zahrnutom v dohode o službách (Tisa) na miestnej a regionálnej úrovni.

Zdieľaná ekonomika zahŕňa druh podnikania, ktorý je postavený na vzájomnom zdieľaní zdrojov. Spravodajkyňa Výboru regiónov EÚ Benedetta Brighenti povedala: Zdieľaná ekonomika je rastúca časť ekonomiky, ktorá nie je zameraná len na maximalizáciu vlastného zisku, ale môže mať priaznivý vplyv aj na sociálne, ekonomické a enviromentálne oblasti.“

Zároveň ale vyzvala Európsku komisiu, aby skúmala dopady zdieľanej ekonomiky na osobné ekonomické zabezpečenie a sociálne zabezpečenie tak, ako ich skúma aj na už existujúcich trhoch. Niet pochýb že je potrebná aj určitá regulácia, no musíme nájsť rovnováhu tak, aby nedošlo k potlačeniu hospodárskych inovácií,“ povedala.

Členovia Svetovej obchodnej organizácie, ktorej súčasťou je aj EÚ, si dali za cieľ liberalizovať sektor služieb tak, aby to viedlo k tvorbe pracovných miest a celkovému rastu. Helmuth Markov, minister spravodlivosti, európskych záležitostí a ochrany spotrebiteľov spolkovej krajiny Brandenbursko kladie dôraz na to, že miestne a regionálne orgány musia byť schopné poskytnúť služby verejného záujmu kedykoľvek. Tiež hovorí:Tisa nesmie zasahovať do suverenity národných vlád a miestnych či regionálnych orgánov v oblastiach ako vzdelanie, kultúra či ochrana životného prostredia.“ Na stretnutí zdôraznil potrebu ďalších rokovaní, ktoré by sa mali vykonávať otvoreným spôsobom v rozvojových i menej rozvojových krajinách.

Viac..  EÚ predĺži uvoľnenie pravidiel štátnej pomoci do konca júna 2024

Zefektívnenie daňového systému by pomohlo malým a stredným podnikom, a tiež by zabránilo veľkým spoločnostiam vyhýbať sa plateniu daní prostredníctvom medzier v systéme. Členské štáty, ale aj miestne a regionálne orgány tak prichádzajú o potenciálne príjmy z daní. Jean-Luc Vanraes tvrdí, že boj proti daňovým podvodníkom by mohol viesť k zníženiu daňovej sadzby pre každého. Podporuje aj zavedenie spoločného konsolidovaného základu dane (CCCTB) z príjmov právnických osôb. „CCCTB môže pomáhať v boji proti daňovým podvodom, daňovým únikom a škodlivej daňovej súťaži, a zároveň posilniť jednotný trh a znížiť administratívnu záťaž pre podniky. Použiť jednotné daňové pravidlá pre všetkýchm, by malo pozitívny vplyv na hospodársky rast, zamestnanosť i verejné financie,“ tvrdí Vanreas.

O vik

Consent choices