Albert Dess. PHOTO: © European Union 2015

Skúšky automobilových emisií chce Únia do konca roka 2017

Výbor pre životné prostredie prijal aktualizáciu pravidiel pre automobilové emisie v rámci EÚ. Boli stanovené nové limity niektorých znečisťujúcich látok. Výbor požaduje nové skúšky emisií, ktoré by mali byť vykonané do roku 2017.

Okrem týchto skúšok požaduje Výbor pre životné prostredie aj merače spotreby paliva a nové ukazovatele radenia rýchlostných stupňov, ktoré by mali byť do áut inštalované do roku 2019. Vedúci poslanec Albert Dess povedal: Verejné zdravie závisí na dobrej kvalite ovzdušia, a to najmä v mestách,  v ktorých žije veľa ľudí. Emisie z automobilov a iné znečisťujúce látky na tom majú veľký podiel.“

„Komisia pre životné prostredie ukázala silnú podporu pri dokončení skúšok skutočných emisií. Je veľmi dôležité, aby cestné vozidlá spĺňali náročné emisné zákony nielen v laboratóriu, ale predovšetkým v reálnom svete,“ zhrnul Dess. Výsledky týchto kontrolných skúšok by mali odrážať ceny emisií spozorované pri skutočných podmienkach jazdy. Tieto skúšky sa týkajú všetkých typovo schválených vozidiel alebo takých, ktoré sú registrované od roku 2015.

Viac..  Ivan Štefanec: Výrobu áut zbytočne nepredražujme

Poslanci zdôrazňujú fakt, že potenciál na zníženie spotreby paliva, od ktorej závisí aj množstvo uvoľňovaných emisií a iných látok do ovzdušia nie je dostatočne využívaný. Odporúčajú preto zaviesť povinný merač spotreby paliva spolu s ukazovateľom radenia rýchlostí, ktoré by vodičovi ukazovali, ako efektívne riadiť vozidlo. Účinnosť týchto zmien by mala nadobudnúť platnosť od roku 2018 na typovo schválené vozidlá a pre všetky nové vozidlá od roku 2019.

O vik

Odporúčame pozrieť

cesta

Starostovia Paríža a Bruselu žiadajú celoeurópsky deň bez áut

PARÍŽ/BRUSEL / Viete si predstaviť jeden deň bez áut? Starostovia Paríža a Bruselu áno a chceli …

Consent choices