Nedostatky v rybárskych dohodách vedú k vyšším cenám rýb

Nedostatky v riadení rybárskych dohôd EÚ s tretími krajinami v Afrike a Indickom oceáne vedú v prípade niektorých ulovených rýb k vyšším cenám, vyplýva to z novej správy Európskeho dvora audítorov. Nedostatočne spoľahlivé údaje zároveň bránia úsiliu Európskej komisie zabezpečiť, aby plavidlá EÚ lovili len nadbytočné zdroje partnerských krajín, uvádza sa v správe.

V rámci udržateľných dohôd o partnerstve v sektore rybolovu EÚ platí, aby jej vonkajšia flotila získala prístup do rybolovnej oblasti týchto krajín. Cieľom dohôd je presadiť udržateľné populácie rýb, poskytnúť stabilnejší rámec pre prístup flotily EÚ do rybolovnej oblasti a podporiť riadenie rybolovu v partnerských krajinách. Európska komisia rokuje o populáciách rýb a dostupných množstvách, o platbách, ktoré uskutočnila EÚ a platných podmienkach.

Audítori EÚ posúdili rokovanie o dohodách a ich vykonávanie, monitorovanie úlovkov zo strany Komisie a výber a kontrolu financovaných činností. Audítori zistili, že napriek tomu, že dohody boli spravidla dobre riadené, dohodnutá tonáž bola často vyššia ako úlovky zaznamenané v predošlých obdobiach. Tento stav vedie k pravidelnému nedostatočnému využívaniu. Keďže EÚ platí v plnom rozsahu bez ohľadu na množstvo rybolovných možností, ktoré sa skutočne vykonali, skutočné uhradené náklady boli často vyššie ako dohodnutá cena.

Skutočné náklady na tonu tuniaka uloveného v Mozambiku v roku 2013 boli asi šesťkrát vyššie ako dohodnutá cena. Dohody majú zabezpečiť udržateľnosť príslušného rybolovu tým, že umožnia plavidlám EÚ, aby lovili len nadbytočné zdroje partnerských krajín. Audítori však majú obavy z toho, že tzv. „nadbytok“ nebude vypočítaný spoľahlivo, pretože chýbajú spoľahlivé informácie o populáciách rýb.

Chýbali spoľahlivé, jednotné a úplné informácie o skutočných úlovkoch rýb, ktoré uskutočnila flotila EÚ, a audítori zistili významné rozdiely medzi údajmi, ktoré poskytli členské štáty, údajmi oznámenými Komisiou a hodnoteniami dohôd. Komisia má obmedzenú kontrolu nad činnosťami, ktoré skutočne vykonali partnerské krajiny v rámci sektorovej podpory, ktoré sa v niektorých SK 2 prípadoch líšili od tých činností, ktoré boli dohodnuté na začiatku.

Viac..  Slovenské podniky by vďaka vodíkovej banke mohli využívať zelený vodík, hovorí europoslanec Robert Hajšel

„Tieto nedostatky sa môžu a musia vyriešiť, ak chceme, aby dohody o partnerstve v sektore rybolovu účinne prispievali k udržateľnému rybolovu v našich partnerských krajinách, a zároveň bola zabezpečená činnosť našej rybárskej flotily“, uviedol Jan Kinšt, člen Dvora audítorov zodpovedný za túto správu.

Správa okrem iného obsahuje odporúčanie, aby Komisia:

• pri prerokúvaní nových protokolov zvážila mieru plnenia predchádzajúcich protokolov a snažila sa o lepšie prepojenie platieb za prístupové práva a skutočného výlovu a zároveň zabezpečila, aby rybolovné aktivity neboli nepriaznivo ovplyvnené,

• zabezpečila, aby novú databázu úlovkov v plnej miere používali vlajkové členské štáty a aby táto databáza poskytovala spoľahlivé údaje o úlovkoch, ktoré možno monitorovať a aktualizovať,

• pri nových dohodách navrhla zavedenie požiadaviek oprávnenosti na posúdenie opatrení, ktoré sa zohľadňujú pri financovaní.

O ram

Odporúčame pozrieť

Rybolov a akvakultúra: prechod na čistú energiu v záujme väčšej udržateľnosti

Komisia predložila balík opatrení s cieľom zlepšiť udržateľnosť a odolnosť odvetvia rybolovu a akvakultúry EÚ. …

Consent choices