Odborníci z EK vytvorili plán na ľahší prístup k štrukturálnym a investičným fondom

Pracovná skupina pre zjednodušenie prístupu k Európskym štrukturálnym a investičným fondom, ktorú zriadila Komisia v júli, prvýkrát rokovala. V súlade s iniciatívou „Rozpočet EÚ zameraný na výsledky“ si Komisia sľubuje  lepšiu reguláciu finančných prostriedkov. Pracovná skupina by mala znížiť administratívne zaťaženie pre príjemcov, aby mohli efektívnejšie využívať Európske štrukturálnych a investičné fondy (ESIF).

Na pretrvávajúcu zložitosť k ESIF upozorňovali aj regionálni a miestni predsedovia Komisie pre politiku  územnej súdržnosti a rozpočtu (COTER) a rovnako aj členovia Výboru Európskeho parlamentu pre regionálny rozvoj (REGI).  Zdôraznili potrebu väčšej flexibility pre regióny a mestá, aby boli schopné reagovať na utečeneckú krízu.

Komisárka pre regionálnu politiku  povedala: „Som rada, že som sa stretla s novými členmi  pracovnej skupiny,  vďaka ich odborným znalostiam nájdeme konkrétne riešenia pre príjemcov. Na rokovaní sme si stanovili jasný plán s kľúčovými výstupmi v nasledujúcich dvoch rokoch.  Skupina predloží prvé závery v budúcom roku.“

V rokoch 2015 – 2016, bude pracovná skupina identifikovať administratívne prekážky v prístupe k ESIF a zároveň podporovať osvedčené postupy v nasledujúcich  oblastiach:

  • Častejšie využívanie on-line postupov a jednoduchších spôsobov, ako preplácať náklady
  • Uľahčenie prístupu k financovaniu malých a stredných podnikov
  • Riešenie postupov na národných alebo regionálnych úrovniach, kde sa pridávajú ďalšie požiadavky alebo administratívne prekážky
Viac..  M. Beňová: Komisia by mala najskôr vedieť šetriť, až potom si pýtať ďalšie peniaze

Skupina bude tiež sledovať pokrok členských štátov pri zjednodušovaní  opatrení,  ako je stanovené v rámci nariadenia o ESIF na obdobie 2014-2020.

Skupina, ktorú vedie bývalý podpredseda Komisie Siim Kallas, sa skladá z dvanástich nezávislých odborníkov na vysokej úrovni vybraných na základe ich odborných znalostí v znižovaní administratívnej záťaže a Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Skupina bude mať tiež príležitosť stretnúť sa so zástupcami iných inštitúcií EÚ, aby spoločne rokovali o probléme zjednodušovania k prístupu ESIF zo všetkých pohľadov.

O jac

Odporúčame pozrieť

koronavirus, europsky parlament

Nové opatrenia EÚ umožnia okamžité uvoľnenie ďalších prostriedkov na boj proti pandémii COVID-19 a jej následkom

Európsky parlament prijal nové opatrenia, ktoré umožnia okamžité uvoľnenie ďalších prostriedkov EÚ na boj proti …

Consent choices