György Schöpflin
György Schöpflin. PHOTO: European Union 2015

Každá zamietnutá iniciatíva občanov vytvára milión euroskeptikov, tvrdí György Schöpflin

Európska iniciatíva občanov predstavuje pre ľudí príležitosť vyzvať EÚ k tomu, aby konala vo veciach v jej právomoci ak sa im podarí zozbierať milión podpisov. Túto novinku priniesla Lisabonská zmluva, no doteraz žiadna iniciatíva neviedla ku konkrétnemu legislatívnemu návrhu. EK práve pripravuje revíziu, ako to vylepšiť, no EP už svoje návrhy prijal 28.10.

 

Európska iniciatíva občanov (EIO), zavedená pred tromi rokmi, priniesla nádej, že ľudia sa budú intenzívnejšie zapájať do rozhodovania na európskej úrovni. Ako sa majú veci dnes?

Pokiaľ viem, doteraz bolo začatých 51 iniciatív, no ani jedna z nich to nedotiahla do cieľa, čiže neviedla k žiadnym legislatívnym krokom. Rozprával som sa s mnohými ľuďmi, ktorí tvrdia, že celá táto vec je zbytočná, že je to len manipulácia, pretože Komisia jednoducho neprijme žiadnu iniciatívu. No sú aj ľudia, ktorí hovoria, že Komisia síce nekoná tak, ako by mala, ale majú nádej, že s pomocou Parlamentu a vďaka mojej správe sa to dá zmeniť.

Komisia postupovala v súlade s právom a nie politicky, myslím si, že nepochopila, že tu ide o spôsob, ako zaangažovať občanov. Zozbierať milión podpisov vyžaduje veľa času, no znamená to, že existuje milión ľudí, ktorým na niečom záleží. Zakaždým keď Komisia zamietne iniciatívu s milión podpismi, vytvára tak milión euroskeptikov.

 

Ako by sa to dalo podľa vás zlepšiť? Niektoré kampane sa potácali s problémami pri zbere údajov, ktoré sú v každom štáte iné. Pre iné zas na vyzbieranie milióna podpisov jeden rok nestačil.

Som pripravený počúvať argumenty o tom, že jeden rok nestačí, no toto je bohužiaľ – podobne ako milión podpisov – zakotvené v Zmluvách, čo znamená, že sa to nedá len tak zmeniť. Myslím si, že myšlienka za tým bola taká, že tu musia byť nejaké prekážky, aby sme neboli zahltení kampaňami, ktoré nie sú opodstatnené.

Súhlasím s tým, že tento nástroj nie je jednoduchý, no myslím si, že je možné zabezpečiť, aby fungoval. Skutočne veľkým problémom, na ktorý nemám riešenie, je to, že spustenie iniciatívy je oveľa drahšie, ako si ľudia mysleli. Tí, ktorí sa do toho už pustili, mali pritom svojich podporovateľov, no existuje tu aj strach z toho, že sa sem začnú pliesť veľké firmy.

Viac..  Cieľom je, aby ľudia rozumeli, prečo je dôležité voliť, hovorí vedúci kancelárie EP na Slovensku Robert Sermek

 

V čom tu vidíte úlohu Parlamentu? Mal by týmto kampaniam ukázať viac svojej podpory? Mal by tlačiť na Komisiu, aby tieto iniciatívy nenechala len tak?

Osobne zastávam názor, že každá iniciatíva, ktorej sa podarí nazbierať milión podpisov, si zaslúži vypočutie (v Parlamente). Ak získa len 150 000 podpisov, tak nie. Druhá vec je to, ktorý výbor by mal predstaviteľov kampane vypočuť. Môže sa totiž stať, že výbor, ktorého sa iniciatíva týka, bude voči jej obsahu zaujatý.

Parlamentné výbory by mali každú iniciatívu posúdiť čo najobjektívnejšie, mali by byť neutrálne. A ak si milión ľudí želá, že v istej oblasti by mala existovať legislatíva, tak potom ich treba brať vážne, a to aj v tom prípade, ak by si to mnoho iných ľudí neželalo. Je tu istý politický prvok – máme tu pravicovo i ľavicovo orientované iniciatívy. Nemyslím si, že by sme mali spomedzi nich vyberať. Ak spĺňajú kritériá, tak by sme im mali dovoliť ísť ďalej.

 

Osobitným príkladom je iniciatíva Stop TTIP. Podarilo sa jej síce vyzbierať viac ako milión podpisov, no Komisia tvrdí, že nespĺňa kritériá. Čo si o tom myslíte?

Z právneho hľadiska si myslím, že Komisia tu má pravdu, keďže podľa súčasného režimu predmetom iniciatívy nemôžu byť veci, na ktorých sa už pracuje. Ešte zložitejšie je to, že EIO nemôže pozastaviť, otočiť alebo anulovať legislatívu. Toto by sa malo podľa môjho názoru zmeniť a EIO by mala mať možnosť zvrátiť existujúce smernice.

O dac

Odporúčame pozrieť

Unia kapitalovych trhov

Európska komisia reaguje na iniciatívu občanov „Menšinový balíček“

Európska komisia odpovedala na európsku iniciatívu občanov „Menšinový balíček – milión podpisov za rozmanitosť v Európe“. …

Consent choices