Donald Tusk
Donald Tusk, predseda Európskej rady. PHOTO: European Union 2015

Donald Tusk: Migračný tok pokračuje rýchlosťou, ktorá nemá obdobu

Vyhlásenie Donalda Tuska v nezmenenej podobe:

Na zasadnutiach v septembri a októbri sme prijali usmernenia na vypracovanie komplexnej európskej reakcie na migračnú krízu a následne sme dosiahli určité pozitívne výsledky. Skutočnosť, že vďaka európskym príspevkom mohol Svetový potravinový program zvýšiť svoju pomoc utečencom v regióne, dáva nádej najviac postihnutým skupinám. Situácia je však stále veľmi vážna tak v tomto regióne, ako aj v Európe. Migračný tok pokračuje rýchlosťou, ktorá nemá obdobu. Októbrová vlna 218 000 utečencov a migrantov, ktorí sa preplavili cez Stredozemné more, predstavuje rekord.

V dôsledku tejto migračnej vlny zaviedli niektoré členské štáty rôzne opatrenia na vnútorných schengenských hraniciach. Ako som už skôr upozorňoval, jediný spôsob, ako nerozbiť Schengen, je zabezpečiť primerané riadenie vonkajších hraníc EÚ. Musíme urobiť všetko pre to, aby sme Schengen zachovali neporušený, a preto by sme sa mali zdržať akýchkoľvek iniciatív, ktoré môžu viesť k obnoveniu hraníc vnútri schengenského priestoru. Ak chceme zabrániť najhoršiemu, musíme konať rýchlejšie. Preto som sa rozhodol zvolať neformálne zasadnutie hláv štátov alebo predsedov vlád EÚ na 12. novembra o 14.30 hod., teda hneď po samite vo Vallette.

Účelom zasadnutia bude v prvom rade posúdiť stav vykonávania opatrení, ktoré sme doteraz prijali, najmä pokiaľ ide o:

1. zintenzívnenie našej spolupráce s tretími krajinami, vrátane Turecka, v záujme zastavenia uvedených tokov;
2. vykonávanie rozhodnutí o premiestnení, ktoré sme prijali;
3. zriadenie krízových vstupných centier v Grécku a Taliansku, ako aj posilnenie kapacít prijímania a poskytnutie potrebných dodatočných odborných znalostí agentúre FRONTEX a úradu EASO;
4. na záver by sme mali rokovať o tom, ako účinne posilniť kontrolu našich vonkajších hraníc.

Viac..  M. Lexmann: Pred sexuálnym zneužívaním online musíme deti ochrániť

Vzhľadom na rýchlosť, akou sa udalosti vyvíjajú, je dôležité, aby sme všetci mali aktuálne informácie. Vítam preto iniciatívy luxemburského predsedníctva v podobe aktivácie dojednaní EÚ o integrovanej politickej reakcii na krízu a zvolania mimoriadneho zasadnutia Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci 9. novembra, ktoré by mali dodať užitočné informácie pre naše rokovania vo Vallette.

K otázke migrácie sa síce vrátime na našom pravidelnom zasadnutí v decembri, nevylučujem však, že ďalšie usmernenia budeme musieť prijať už vo Vallette. Do nášho stretnutia Vás budem priebežne informovať.

O dac

Odporúčame pozrieť

EÚ pomáha Grécku hasiť ničivé lesné požiare

Členské krajiny EÚ zmobilizovali 11 hasičských lietadiel a jeden vrtuľník z rezervy rescEU na pomoc …

Consent choices