Európske investície co výške 7,6 miliardy EUR na podporu kľúčových projektov v oblasti dopravy

Komisia otvára druhú výzvu na predkladanie návrhov v rámci Nástroja na prepájanie Európy s rozpočtom viac ako 7,6 miliardy EUR investícií na financovanie dopravných projektov. 6,5 miliardy EUR je vyčlenených pre krajiny oprávnené na financovanie z Kohézneho fondu.

Zároveň so vstupom do druhého roku funkčného obdobia Junckerovho tímu Európska komisia podniká ďalšie kroky na podporu investícií v Európe prostredníctvom spustenia druhej výzvy na predkladanie návrhov v rámci Nástroja na prepájanie Európy (NPE) s rozpočtom viac ako 7,6 miliardy EUR na financovanie kľúčových projektov v oblasti dopravy. 6,5 miliardy EUR je vyčlenených na projekty v členských štátoch oprávnených na financovanie z Kohézneho fondu EÚ[1] s cieľom lepšie začleniť tieto krajiny do vnútorného trhu. Spolu s investičným plánom predloženým Komisiou v novembri 2014, a najmä novým Európskym fondom pre strategické investície (EFSI), NPE sa zameriava na prekonanie investičnej medzery v Európe na naštartovanie rastu a tvorby pracovných miest, čo je prioritou predsedu Jeana-Clauda Junckera.

Podpredseda Jyrki Katainen, zodpovedný za pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť, vyhlásil: „Optimálne využívanie Nástroja na prepájanie Európy je neoddeliteľnou súčasťou investičného plánu Komisie. Dopravná infraštruktúra zúfalo potrebuje investície a dnešné oznámenie sumy presahujúcej 7,6 miliardy EUR na financovanie kľúčových dopravných projektov je výbornou správou. Vyzývam navrhovateľov projektov, aby využívali nové poradenské centrum na prípravu kvalitných projektov a aby ich predložili v rámci portálu projektov, ktorý spustíme v januári.“

Komisárka EÚ pre dopravu Violeta Bulcová dodala: „Efektívna, inteligentná a udržateľná doprava má zásadný význam pre konkurencieschopnosť Európy. Prostredníctvom tejto novej výzvy v rámci NPE nehľadáme iba projekty vodnej a železničnej dopravy; zameriavame sa na vytváranie pracovných miest a podporu rastu. Dôraz na štáty oprávnené na financovanie z Kohézneho fondu odráža aj našu snahu o lepšie prepojenie Európy a vykročenie smerom k hlbšiemu vnútornému trhu, čo je ďalšou prioritou Komisie.“

S cieľom dosiahnuť synergiu s ostatnými prioritami Komisie, ako je napríklad jednotný digitálny trh, sa tohtoročná výzva na predkladanie návrhov zameriava osobitne na inovačnú dopravu. V rámci všeobecného finančného balíka (1,1 miliardy EUR k dispozícii pre všetkých 28 členských štátov) sa podporia okrem iného projekty inteligentných dopravných systémov alebo systémov riadenia dopravy, ako sú ERTMS (železničná doprava), SESAR (letecká doprava) alebo RIS (vodná doprava). Prostriedkami z balíka v rámci Kohézneho fondu (6,5 miliardy EUR k dispozícii pre 15 členských štátov) sa podporia kľúčové projekty infraštruktúry v rámci týchto priorít, a to v oblasti udržateľných spôsobov dopravy, ako sú železničná doprava a vnútrozemská vodná doprava. Predstavuje to neoddeliteľnú súčasť priority Komisie vytvoriť energetickú úniu s výhľadovou politikou v oblasti zmeny klímy.

Viac..  Automobilky v EÚ žiadajú väčšiu podporu elektromobility

Podpora bude poskytnutá na konkurenčnom základe vo forme spolufinancovania EÚ po dôkladnom vyhodnotení a výberovom procese. Žiadatelia môžu svoje návrhy predložiť do 16. februára 2016. Výsledok výzvy na predkladanie návrhov bude zverejnený do leta 2016.

 Súvislosti

V rámci Nástroja na prepájanie Európy (NPE) bude z rozpočtu EÚ na roky 2014 – 2020 sprístupnených 24,05 miliardy EUR na spolufinancovanie projektov TEN-T v členských štátoch EÚ. Z tejto sumy je 11,305 miliardy EUR vyčlenených na projekty v členských štátoch oprávnených na financovanie z Kohézneho fondu.

Dňa 29. júna 2015 Komisia predstavila prvý zoznam 276 projektov, ktoré dostanú finančné prostriedky z NPE v celkovom objeme 13,1 miliardy EUR. Ide o historicky najväčšiu investíciu EÚ v odvetví dopravy. Zoznam bol 10. júla 2015 schválený členskými štátmi a jeho vykonávanie v súčasnosti prebieha.

O dac

Odporúčame pozrieť

Putin: Rusko nemá s európskou spoločnosťou žiadny konflikt

Ruský prezident Vladimir Putin uviedol v piatok v príhovore na kultúrnom fóre v Petrohrade, že …

Consent choices