Transparentnejší bankový sektor? Parlament prijal zásadné zmeny

Európska komisia víta prijatie uznesenia Európskeho parlamentu o nariadení o transparentnosti pre cenné papiere a finančné transakcie (známy ako SFTR). Tento nový zákon navrhla Európska komisia ešte v januári 2014. Výrazne zlepšuje transparentnosť finančných transakcií a prácu s cennými papiermi v tieňovom bankovom sektore. Nové pravidlá tiež pomôžu identifikovať riziká spojené s finančnými transakciami.

„Nové ravidlá zvýšia transparentnosť vo financovaní cenných papierov, ktorá umožňuje účastníkom trhu, aby ich používali na financovanie ekonomiky a zároveň uľahčuje sledovať a vyhodnocovať riziká. Je to ďalší prvok pri vytváraní odolnejšieho systému počas finančnej krízy,“ hovorí Komisár Jonathan Hill, ktorý je zodpovedný za finančnú stabilitu, finančné služby a kapitálové trhy Únie.

Financovanie cennými papiermi (SFTS) umožní účastníkom trhu prístup k zabezpečenému financovaniu, tj. užívanie aktív, ako sú akcie alebo dlhopisy, ktoré vlastnia. Ide o dočasné výmeny aktív, napríklad pôžičky alebo výpožičky cenných papierov, odkúpenia reverzných cenných papierov, alebo transakcie a maržové obchody.

Viac..  M. Beňová: Ekologické ciele nesmú protirečiť našim ekonomickým záujmom

O bed

Odporúčame pozrieť

R. Holzmann: ECB infláciu ešte neporazila, možno bude musieť opäť zvýšiť sadzby

Európska centrálna banka (ECB) zatiaľ infláciu neporazila a podľa všetkého bude potrebné v septembri opäť …

Consent choices