figeľ
Ján Figeľ, predseda KDH. PHOTO: archív JF

Stanovisko Jána Figeľa k rozhodovaniu v Rade ministrov spravodlivosti EÚ

KDH s uspokojením prijalo správu o tom, že vo štvrtok 3. decembra na rokovaní Rady ministrov EÚ pre vnútro a spravodlivosť nebol schválený legislatívny návrh, ktorý mal okrem iného upravovať otázky  vlastníckeho práva pre manželstvá osôb rovnakého pohlavia a registrované partnerstvá v rámci EÚ. K jeho schváleniu bola potrebná jednomyseľnosť.

„Oceňujem jasný postoj ministrov spravodlivosti Maďarska a Poľska, ktorí vetovali uvedený návrh. Očakávam, že členovia slovenskej vlády budú na pôde EÚ konať aktívne a zodpovedne a budú chrániť manželstvo, deti a rodinu v duchu a podľa znenia slovenskej Ústavy,“ vyhlásil predseda KDH a podpredseda NR SR Ján Figeľ.

Kresťanskí demokrati považujú podľa neho za dôležité, aby predstavitelia vlády podporovali a ochraňovali  v Bruseli dôležité záujmy obyvateľov Slovenska. Na jednej strane je potrebná ochrana pred návrhmi, ktoré neprimerane zasahujú do manželského a rodinného života. Na druhej strane ľudia očakávajú z úrovne EÚ podporu sociálnych a ekonomických opatrení v prospech rodín s deťmi. 

KDH bude naďalej trvať na tom, aby na schválenie legislatívnych zmien v otázkach manželského a rodinného práva ako aj  súvisiacich  vlastníckych vzťahov bol potrebný jednomyseľný súhlas všetkých členských krajín EÚ.

Viac..  Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Figeľ k tomu dodáva: „Pripomínam vláde Roberta Fica, že pred vstupom Slovenska do Európskej únie bola v januári 2002 prijatá Deklarácia NR SR o zvrchovanosti členských štátov EÚ v kultúrno-etických otázkach. Otázky rodinného práva platného na Slovensku patria do výlučnej kompetencie slovenského parlamentu, a nie bruselských inštitúcií.“

Podľa Jána Figeľa mladí ľudia v našej krajine potrebujú vedieť, že doma majú nádej na perspektívu rozvoja a na vyspelú budúcnosť. Potrebujú podmienky, ktoré pomáhajú rodinám plniť svoje funkcie, a ktoré podporujú zamestnanosť a starostlivosť o deti ako službu pre celú spoločnosť a vo verejnom záujme.

O red

Odporúčame pozrieť

migranti

Baerbocková varuje pred navrhovanými krízovými migračnými pravidlami EÚ

Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková sa vyslovila proti zahrnutiu tzv. krízových nariadení do reformy …

Consent choices