šefčovič
Maroš Šefčovič. PHOTO: © European Union 2015.

Európsky energetický pár

Spoločný rakúsko-nemecký trh s elektrickou energiou je dobrým príkladom cezhraničnej trhovej integrácie v duchu Európskej únie. Energia by mala cez naše hranice voľne plynúť. Na tomto príklade vidno, že Európa potrebuje lepšie prispôsobiť infraštruktúru novým trasám ponuky a dopytu bez ohľadu na národné hranice.

Na návšteve vo Viedni som rakúskej vláde a parlamentu, odborom, podnikateľskej komunite a zástupcom občianskej spoločnosti prezentoval, aké výhody môže energetická únia priniesť ich krajine. Podobne ako v ostatných krajinách, kde som sa v rámci série návštev o energetickej únii zastavil, sa výhody vzťahujú na spektrum oblastí od bezpečnosti zásobovania energiou a energetickej efektivity, až po regionálnu integráciu, zníženie uhlíkových emisií a inovácie – v ostatných troch oblastiach sa už dnes Rakúsku veľmi darí. No na všetkých mojich stretnutiach bola zreteľná silná vôľa zachovať integráciu rakúskeho a nemeckého trhu s elektrickou energiou.

Vzhľadom na centrálnu pozíciu Rakúska je len prirodzené, že mimoriadne záleží na zintenzívnení regionálnej spolupráce so susednými krajinami. Rakúsko okrem toho zohráva dôležitú úlohu v spolupráci s našimi západobalkánskymi partnermi, a to najmä s ohľadom na skutočnosť, že energetická únia nekončí na hraniciach EÚ. Preto s plnou váhou podporujem prístup, ktorý presadzuje európsku energetiku bez hraníc.

šefčovič

šefčovič

Aktuálna debata o integrovanom rakúsko-nemeckom trhu priniesla množstvo neľahkých otázok. V jednom sme sa však poučili veľmi jasne: bezodkladne potrebujeme investície do lepšej infraštruktúry na prepojenie regiónov, ktoré vyrábajú elektrickú energiu, s tými, kde je po nej veľký dopyt – a to bez ohľadu na národné hranice. Regióny s obnoviteľnými zdrojmi energie častokrát nie sú regiónmi fungujúcimi už dlhé desaťročia na tradičných elektrárňach. To ovplyvňuje infraštruktúru, ale aj podniky a zamestnanosť.

O čom sme ešte hovorili na našich stretnutiach? O mnohých veciach. V priebehu jedného z najintenzívnejších programov mojej série návštev som sa v ten istý deň stretol s vicekancelárom Mitterlehnerom, členmi všetkých skupín rakúskeho parlamentu, ale aj so zástupcami podnikateľov a občianskej spoločnosti. Združenia a mimovládne organizácie hovorili jasnou rečou a dotkli sa mnohých tém: obnoviteľné zdroje energie potrebujú lepší právny rámec, usmernenia o hospodárskej súťaži vyvolávajú obavy z následkov na menšie projekty a konferencia COP21 sa považuje za dôležitú. Na stretnutí s rakúskou podnikateľskou obcou som sa potešil prítomnosti komisára Hahna, pretože nikto nevie s rakúskym publikom komunikovať o EÚ tak ako on. Celkovo som cítil širokú podporu pre všetky aspekty energetickej únie.

Viac..  Niekoľko europoslancov Fideszu zostalo počas hymny EÚ sedieť

šefčovič

 

šefčovič

Ale nejde len o to, čo robí Rakúsko v rámci svojej energetickej transformácie, ale aj o to, ako to robí. Nesmierne na mňa zapôsobila úroveň angažovanosti celej občianskej spoločnosti, a zvlášť sociálnych partnerov. Tých na jednej strane tvoria zástupcovia zamestnávateľov a podnikateľov a na druhej strane odbory. Práve rakúski sociálni partneri často prichádzajú s konkrétnymi novátorskými myšlienkami, napríklad zárukou pre mladých alebo prispôsobovaním učňovského vzdelávania skutočným potrebám pracovného trhu, ktoré mladým umožňuje hladký prechod zo vzdelávania do práce. Dúfam, že ich príklad bude inšpirovať sociálnych partnerov aj v ďalších krajinách. Určite budeme potrebovať takúto spoluprácu pri príprave a riadení zásadnej energetickej transformácie v celej Európe.

O Maroš Šefčovič

Maroš Šefčovič, Vice-President of the EC in charge of Inter-Institutional Relations and Administration

Odporúčame pozrieť

Sefcovic

Šefčovič: Proces nominácií do EK sa iba začína, správny signál však bol dôležitý

Proces nominácií do budúcej Európskej komisie (EK) sa teraz len začína a je spätý s …

Consent choices