Nezamestnanosť mladých ľudí je jedným z kritických problémov, ktorým v súčasnosti EÚ čelí

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov uspeli akčné tímy pre zamestnanosť mladých ľudí, ktoré zriadila Európska komisia, v presmerovaní finančných prostriedkov na podporu mladých ľudí, ale predložili len obmedzené návrhy. Tímy sa zamerali na pomoc členským štátom, ktoré boli najviac postihnuté nezamestnanosťou mladých ľudí, presmerovať nepridelené finančné prostriedky na projekty, ktoré by zabezpečili najväčší rozdiel v čo najkratšom čase.

Audítori zistili, že Komisia poskytla poradenstvo členským štátom, jej podpora však bola obmedzená úrovňou a kvalitou dostupných informácií. Hoci iniciatíva Akčné tímy pre zamestnanosť mladých ľudí viedla k zmene plánovania a prerozdeleniu prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu, posúdenie zmien operačných programov Komisiou sa zameralo najmä ich vplyv na rozpočet. Na základe zistení dospeli audítori k záveru, že je potrebné lepšie riadiť očakávania od iniciatívy tohto druhu v oblastiach, kde je možný nesúlad medzi tým, čo sa navrhuje a čo je reálne možné uskutočniť zo strany Komisie.

„Jedným z kritických problémov, ktorým EÚ v súčasnosti čelí je nezamestnanosť mladých ľudí. Miera nezamestnanosti sa nedávno mierne znížila, ale naďalej zostává neprijateľne vysoká. Preto by finančné prostriedky EÚ mali podporovať účinné opatrenia, ktoré prinesú skutočné výsledky v čo najkratšom čase,“ povedala Iliana Ivanova, členka Dvora audítorov zodpovedná za túto správu.

Európska komisia zriadila akčné tímy pre zamestnanosť mladých ľudí v roku 2012 ako súčasť iniciatívy „Príležitosti pre mladých“. Tímy spojili národných odborníkov a odborníkov z Komisie v ôsmich členských štátoch s najvyššou mierou nezamestnanosti: Grécko, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Portugalsko, Slovensko a Španielsko. Iniciatíva zahŕňala takmer 10 mld. EUR z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu, ktoré boli stále k dispozícii v príslušných členských štátoch.

Viac..  Pravidlá európskej digitálnej identity nadobudli účinnosť

Audítori posúdili, či presmerovanie prostriedkov bolo založené na návrhoch tímov, a zistili, že v skutočnosti tímy podali len obmedzené návrhy. Prekážkou v poradenskej pomoci Komisie bolo množstvo dostupných informácií, ktoré sa zameriavali skôr na rozpočtové aspekty návrhov než na ich účinnosť. Audítori tiež zistili nedostatky v tom, ako Komisia monitorovala a podávala správy o výsledkoch.

Hoci sa presmerovalo 1,9 mld. EUR, je potrebné vytvoriť udržateľnejšiu a dlhodobejšiu iniciatívu so širším rozsahom, ak majú prostriedky účinne znížiť mieru nezamestnanosti mladých ľudí, hovoria audítori.

O dac

Odporúčame pozrieť

Jozef Mihál: 25 000 000 eur. To je účet, ktorý nám v najbližších dňoch vystaví Európska komisia za kauzu dobytkár

25 000 000 eur. To je účet, ktorý nám v najbližších dňoch vystaví Európska komisia …

Consent choices