benova
Monika Flašíková Beňová, slovenská europoslankyňa. PHOTO: © European Union 2015.

M. Flašíková Beňová: Biznis niekoľkých spoločností s Gazpromom nemôže vystaviť riziku obyvateľov veľkej časti Európy

Úvod tohto týždňového plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu (EP) bude venovaný rozprave ohľadom prípravy a postupov smerujúcich k Energetickej únii. Poznáme jej päť pilierov, ktoré by mali prispievať k zvýšeniu bezpečnosti dodávok, budovaniu nízkouhlíkového udržateľného hospodárstva a taktiež k zaisteniu dostupnejších cien energií.

Jedným z jej základných princípov by mala byť aj pomoc členským štátom, ktoré možno z hľadiska energetickej bezpečnosti označiť za zraniteľné. „Medzi tie sa zo skúsenosti s plynovou krízou v roku 2009, napriek viacerým uskutočneným opatreniam, stále zaraďuje aj Slovensko. Energetická únia by mala byť cestou k budovaniu väčšej spolupráce a nevyhnutnej dôvery medzi krajinami Európskej únie (EÚ) v oblasti využívania energií,“ uviedla poslankyňa EP Monika Flašíková Beňová. Priamo to podľa nej súvisí aj s nevyhnutným odmietnutím vybudovania tretej a štvrtej vetvy plynovodu Nord Stream slúžiaceho na priamy import dodávok zemného plynu z Ruskej federácie po dne Baltského mora do Nemecka. Tento je v rozpore so zámermi Energetickej únie v oblasti diverzifikácie zdrojov. Neznižuje závislosť od Ruska, len prináša novú, nákladnú, no hlavne v súčasnosti úplne zbytočnú cestu, ako odtiaľ plyn do Európy dostať.

„Podporu tohto projektu by bolo možné považovať za jasný prejav sebectva, arogancie a bezohľadnosti voči desiatke členských krajín, ktoré jednoznačne upozornili na riziká, ktoré by táto rúra mohla znamenať pre ich obyvateľov. Biznis niekoľkých súkromných spoločností s Gazpromom predsa nemôže vystaviť nebezpečenstvu a neistote obyvateľov veľkej časti Európy,“ zdôraznila europoslankyňa. Energetická únia má zároveň pomôcť k napĺňaniu cieľov stanovených pre rok 2030 v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie, zvyšovania energetických úspor a znižovania emisií CO2. „Z pohľadu bezpečnosti by mal byť v maximálnej možnej miere kladený dôraz na energetickú efektívnosť. Podpora jej jednotlivých opatrení pomáha k zvyšovaniu zamestnanosti a zároveň znižuje potrebu importu energetických zdrojov z oblastí mimo EÚ. To by mala byť tá najlepšia odpoveď na nezmyselnosť zámerov týkajúcich sa rozširovania Nord Streamu,“ uzavrela poslankyňa.

Viac..  Oprava namiesto výmeny: nové pravidlá EÚ pre udržateľnejšiu spotrebu

O dac

Odporúčame pozrieť

Dodávky ruského plynu do Európy klesli v prvej polovici novembra o takmer 7 %

Denné dodávky plynu do Európy od ruského plynárenského koncernu Gazprom klesli za prvú polovicu novembra …

Consent choices