Veľká dohoda o klíme a 121 miliárd EUR na podporu pre malé a stredné podniky v celej Európe

Únia významne prispela k dohode o klimatických zmenách

Európska únia zohrala kľúčovú úlohu pri vyjednávaní historickej dohody v Paríži, kde počas víkendu 195 krajín prijalo novú právne záväznú dohodu o klimatických zmenách. Ide o prvú významnú multilaterálnu dohodu v tomto storočí, ktorá prináša celosvetový akčný plán boja proti zničujúcim dopadom klimatických zmien a je výsledkom dlhoročného úsilia medzinárodnej komunity.

Ako hovorí predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker, táto dohoda je „rovnako úspechom pre Európsku úniu. Dlhodobo sme globálnym lídrom v opatreniach v oblasti klímy a Parížska dohoda teraz odráža naše snahy na celosvetovej úrovni.“

Štrukturálne a investičné fondy na podporu rastu

Komisia dnes prijala oznámenie týkajúce sa príspevku európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) na podporu stratégie rastu EÚ, investičného plánu a priorít Komisie v priebehu nasledujúceho desaťročia. V oznámení sú uvedené aj výsledky rokovaní so všetkými členskými štátmi o partnerských dohodách a programoch, ako aj o hlavných výzvach, ktorým čelia jednotlivé krajiny.

V období rokov 2014 – 2020 sa z fondov investuje 121 miliárd EUR do výskumu, inovácie, IKT a podpory pre malé a stredné podniky v celej Európe. Dva milióny podnikov získa z týchto fondov priamu podporu, ktorá má posilniť ich konkurencieschopnosť a zvýšiť ich kapacity v oblasti výskumu a inovácie. Vďaka Európskemu fondu regionálneho rozvoja bude mať približne 15 miliónov domácností prístup k vysokorýchlostnému širokopásmovému pripojeniu a takmer 20 miliónov ľudí vo vidieckych oblastiach bude mať s podporou Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka nové alebo vylepšené služby IKT alebo infraštruktúru.

Viac..  Komisia víta politickú dohodu o boji proti zneužívajúcim žalobám proti verejnej účasti

 

O dac

Odporúčame pozrieť

Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Európsky parlament si od predsedníčky Európskej komisie vypočul správu o stave Únie, no reflektuje aj …

Consent choices