Giovanni La Via považuje dohodu z COP21 za jasný smer pre klimatickú politiku nasledujúceho storočia

Minulý týždeň zavítalo 15 poslancov Európskeho parlamentu na klimatickú konferenciu COP21 v Paríži, kde obhajovali jeho ambiciózny postoj k riešeniu klimatických zmien. V sobotu večer sa 196 zmluvných stranám podarilo dosiahnuť historickú klimatickú dohodu. O tom aký dopad bude mať tento dohovor na budúci pracovný program Parlamentu, hovorí šéf parlamentnej delegácie Giovanni La Via (EĽS, IT).

Čo bolo úlohou parlamentnej delegácie počas COP21?

Stretli sme sa so zástupcami rozvojových i rozvinutých krajín, pôvodného obyvateľstva, mimovládnych organizácií a iných zainteresovaných strán. Vypočuli sme si ich postoje voči možnej dohode, aby sme tak mohli ostatným inštitúciám EÚ pomôcť pri jej dosahovaní.

V minulosti ste sa už zúčastnili viacerých summitov o klimatických zmenách. V čom je COP21 iná?

Táto COP sa od tých ostatných líši v mnohých smeroch, no najdôležitejšie je to, že sme tu dospeli ak ambicióznej dohode. Počas tých predchádzajúcich sme mnohokrát diskutovali o zmierňovaní dopadov klimatických zmien, adaptácii a financiách. Tentokrát sa nám podarilo prediskutovať všetky tieto body a okrem toho sme dosiahli ambicióznu dohodu. Budúce generácie z nej budú mať úžitok.

Aký dopad bude mať táto dohoda na prácu Európskeho parlamentu?

Sme pripravení začať pracovať na novej legislatíve, ktorá bude v súlade s konečnou dohodou. Musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme dosiahli ciele, ktoré sme navrhli pre Európsku úniu. Sme pripravení zredukovať emisie skleníkových plynov a musíme v tejto oblasti prijať príslušné právne predpisy. Musíme zvýšiť našu energetickú účinnosť a vynaložiť veľké úsilie v oblasti obnoviteľnej energie. Náš cieľ mať 30% všetkej energie z obnoviteľných zdrojov bude jednou z najdôležitejších otázok, ktorými by sme sa mali v Parlamente zaoberať.

Viac..  Zelenskyj na summite Rady Európy v Reykjavíku vyzdvihol európsku súdržnosť

Aké kroky budú nasledovať teraz?

Teraz sa začne dlhodobý proces. Počas nasledujúceho roka budú musieť reagovať všetci členovia COP. Počas tohto dlhého obdobia by sme mali diskutovať o výsledkoch rokovaní v Európe medzi členskými štátmi v Rade, no i v Parlamente.

Európsky parlament musí túto dohodu ratifikovať a ja dúfam, že veľká väčšina bude hlasovať v jej prospech. Hlavný bod, ktorý navrhuje správa Európskeho parlamentu, je obsiahnutý i v dohode. Táto dohoda predstavuje jasný smer pre budúcnosť klímy a klimatickú politiku nasledujúceho storočia.

O dac

Odporúčame pozrieť

Nové povinnosti pre firmy, ktoré pôsobia v krajinách EÚ. Na čo sa pripraviť, a ktorých spoločností sa novo prijatá smernica dotkne

Nové povinnosti pre firmy, ktoré pôsobia v krajinách EÚ. Na čo sa pripraviť, a ktorých …

Consent choices