Výročná správa pre hospodársku súťaž žiada rýchlejší postup vo vyšetrovaní Googlu

Google bude prešetrovať Európska komisia pretože údajne ponúkal svojim zákazníkom operačný systém Android, ktorý mohli používať iba s inými službami spoločnosti Google. Poslanci vo výročnej správe pre hospodársku súťaž tiež uviedli, že výrobcovia nemohli preinštalovať výrobky Googlu na žiadne konkurenčné výrobky.

Správu schválil Výbor pre hospodárske a menové záležitosti  40 hlasmi za, 6 proti a štyria poslanci sa hlasovania zdržali. V správe Werner Langen žiada Komisiu, aby Google urýchlene vyšetrila. Pripája tiež odporúčania na zlepšenie hospodárskej súťaže. Vyzdvihuje ale niektoré body, ktoré Komisia realizuje v rámci postupov zdaňovania firiem, či štátnej podpory bankám, ktoré v dôsledku finančnej krízy utrpeli škody.

Poslanci by uvítali, keby Komisia stanovila nové podmienky na posudzovanie veľkosti trhu v digitálnej oblasti. Súčasné kritériá sa im zdajú byť nedostatočné na to, aby definovali, ktoré spájania firiem povedú k dominantnému postaveniu na trhu v rámci digitálnej ekonomiky. Podniky s nízkym obratom tak môžu mať veľkú spotrebiteľskú základňu, a teda rozsiahlu databázu, ktorá vedie k presvedčeniu, že majú silnú pozíciu na trhu.

Viac..  Eurokomisia schválila SR dve schémy štátnej pomoci za 296 a 264 miliónov eur

Súčasné pravidlá definujú sankcie, ktoré majú byť uložené v prípade porušenia právnickým osobám. Výbor Európskeho parlamentu sa ale domnieva, že by mali byť doplnené o sankcie pre zodpovedné fyzické osoby, ktoré by pôsobili najmä ako odstrašujúci prvok.

Okrem toho poslanci žiadajú znížiť štátnu pomoc pre bankový sektor kým bude dokončená banková únia. Vyzdvihujú tiež vyšetrovanie, ktoré Komisia začala ešte v roku 2014 súvisiace so schválením štátnej pomoci v oblasti daní pre Starbucks, Fiat, Amazon a Apple. Vyšetrovanie povedie ku skúmaniu praktík vo všetkých 28 členských štátoch Únie, ktoré by podľa poslancov mali s vyšetrovateľmi plne spolupracovať.

 

O vik

Odporúčame pozrieť

google

Google sa zaviazal dodržiavať pravidlá EÚ

Spoločnosť Google sa zaviazala vykonať vo viacerých svojich produktoch a službách zmeny, aby zladila svoje …

Consent choices