Poslanci žiadajú ochranu tradičných práv na šľachtenie rastlín

Zákaz patentovania rastlinných produktov získaných tradičnými šľachtiteľskými technikami, napríklad krížením, je nevyhnutným predpokladom inovácií, potravinovej bezpečnosti a životaschopnosti drobných šľachtiteľov, uvádza sa vo schválenom nelegislatívnom uznesení. Poslanci vyjadrili znepokojenie nad nedávnym rozhodnutím Európskeho patentového úradu priznať patenty takýmto produktom a vyzvali Komisiu, aby objasnila platnú legislatívu EÚ v tejto oblasti a ochránila práva šľachtiteľov.

Šľachtenie rastlín je inovatívny proces, ktorý využívali poľnohospodári a poľnohospodárske komunity od počiatkov poľnohospodárstva. Poslanci v tejto súvislosti prízvukujú, že prístup k biologickému rastlinnému materiálu je absolútne nevyhnutný na podporu inovácií a vyvíjanie nových odrôd s cieľom zabezpečiť celosvetovú potravinovú bezpečnosť, čeliť klimatickým zmenám a zabrániť monopolom v odvetví šľachtenia. Produkty získané vo svojej podstate biologickými procesmi, napríklad rastliny, semená, pôvodné znaky a gény, by mali byť vylúčené z patentovateľnosti, uvádza sa v uznesení, ktoré poslanci schválili pomerom hlasov 413 (za): 86 (proti): 28 (zdržalo sa hlasovania).

Parlament v tejto súvislosti vyzval Európsku komisiu, aby urýchlene objasnila existujúce právne predpisy EÚ v tejto oblasti, najmä biotechnologickú smernicu, a zaslala svoj výklad Európskemu patentovému úradu (EPÚ) s cieľom zabrániť ďalším patentom na rastlinné produkty získané konvenčným šľachtením. Poslanci tiež vyzvali Komisiu a členské štáty, aby na účely šľachtenia rastlín zabezpečili pestovateľom prístup k materiálu získanému v podstate biologickými procesmi a jeho využívanie.

Viac..  Obavy v europarlamente sú. Vo vláde SR máme aj extrémistov, hovorí Martin Hojsík

Súvislosti

Uznesenie je reakciou Európskeho parlamentu na rozhodnutie Veľkého sťažnostného (odvolacieho) senátu EPÚ z 25. marca 2015, ktorým priznal patentovú ochranu paradajkám (G0002/12) a brokolici (G0002/13) získaným tradičnými šľachtiteľskými technikami. EPÚ tvrdí, že napriek nemožnosti patentovať postupy, ktoré sú vo svojej podstate biologické – napríklad kríženie, výsledný rastlinný produkt, akým je napríklad ovocie, môže získať celoúnijnú ochranu.

Poslanci sa však obávajú, že takýto zúžený výklad súčasných právnych predpisov EÚ môže mať negatívny dopad na konkurencieschopnosť EÚ a viesť k vytvoreniu monopolov na potravinovom trhu. Parlament vyzval EPÚ, aby vyňal z možnosti získania patentu všetky produkty získané konvenčnými spôsobmi šľachtenia, už v uznesení z 10. mája 2012.

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices