Wroclaw a španielsky San Sebastián sú nové Európske hlavné mestá kultúry

Tohtoročnými držiteľmi titulu Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) sú poľské mesto Wroclaw a španielsky San Sebastián. Oficiálne zahájenie programu vo Wroclawi začne 15. januára 2016. San Sebastián spustí svoj program 20. januára 2016 päťdňovým maratónom kultúrnych aktivít, vrátane tradičnej „fiesty“ Tamborrada.

Počas celého roka majú obe mestá pripravený bohatý kultúrny program: stovky koncertov, výstav či festivalov, ktorých cieľom je ukázať bohatstvo a rozmanitosť európskej kultúry a prilákať množstvo turistov z Európy,  ale aj z celého sveta.

Prvým slovenským mestom s titulom Európske hlavné mesto kultúry boli v roku 2013 Košice.

„Vďaka tomuto titulu sa Košice zviditeľnili na mape Európy. Do centra pozornosti sa dostali nielen samotné mesto a východoslovenský región, ale aj celé Slovensko. Košice naplno využili príležitosti na posilnenie kultúrneho života mesta, na rozvoj cestovného ruchu, ale aj na vybudovanie si dobrého mena vo svete. Vzniklo mnoho projektov a centier, ktoré Slováci, ale aj turisti využívajú dodnes, niekoľko rokov po odovzdaní titulu Európske hlavné mesto kultúry. Kultúra je nadčasová, ani v krízových časoch by sme na ňu nemali zabúdať. Tradícia udeľovania titulu Európske hlavné mesto kultúry je dôkazom toho, že Európania majú záujem spoznávať špecifiká kultúr svojich susedov a obohacovať tým seba a aj svoju krajinu.” uviedol Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Európske hlavné mesto kultúry je jedným z najvýznamnejších kultúrnych podujatí v Európe. Hlavné mestá sa vyberajú na základe kultúrneho programu, ktorý musí mať európsky rozmer, musí zapájať širokú verejnosť, byť atraktívny na európskej úrovni a podporovať  dlhodobý rozvoj mesta.

Titul udeľuje Európska únia od roku 1985 a jeho prvým držiteľom boli grécke Atény. Zo Slovenska sa oň pôvodne uchádzalo deväť miest, zvíťazili Košice a o titul sa delili s francúzskym Marseille.  Prvé ovocie titul priniesol vo forme umiestnenia Slovenska medzi desiatimi najlákavejšími cestovateľskými destináciami v roku 2013 populárneho bedekra Lonely Planet.

Viac..  Blanár: Zvolenie Slovenska do VR UNESCO je potvrdením našej silnej expertízy a reputácie 

Počas roka EHMK v Košiciach úzko spolupracovala miestna a regionálna samospráva so súkromným sektorom a univerzitami. Táto spolupráca jednoznačne prispela k rozvoju cestovného ruchu v regióne. Tradične priemyselnému mestu sa podarilo vybudovať novú umeleckú infraštruktúru.

Návštevníci Košíc si mohli vychutnať aj experimentálny tanec a operu či predstavenia tokijského Metropolitného symfonického orchestra, umelca Jordiho Savalla alebo skladateľa a dirigenta Krzysztofa Pendereckého. Európanov zaujali aj oslavy odkazu Andyho Warhola, umelca so slovenskými koreňmi,  či pripomenutie slovensko-maďarského, rómskeho a židovského dedičstva.

Výrazným dlhodobým úspechom je jedinečný spôsob využitia bývalých kasární a výmenníkových staníc, ktoré boli zrenovované na účely kultúrnych podujatí.  Ďalším trvácnym úspechom projektu EHMK v Košiciach bolo pretvorenie nepoužívanej plavárne na Kunsthalle – dom umenia.

Do programu boli zapojení aj obyvatelia z predmestí Košíc, vďaka čomu sa ukázala rôznorodosť menšinových kultúr. Miestni obyvatelia organizovali vlastné aktivity, napríklad rómsky ples na sídlisku Luník IX.

V rámci EHMK získali Košice v roku 2013 57,3 milióna eur zo štrukturálnych fondov EÚ a 1,5 milióna eur v podobe „ceny Meliny Mercouri‟  z celoeurópskeho programu na podporu kultúry. Tieto prostriedky boli použité na podporu kultúrnych podujatí, na posilnenie európskeho kultúrneho povedomia a hlavne na vybudovanie kvalitnej infraštruktúry, ktorú Slováci, ale aj turisti využívajú aj po skončení Európskeho hlavného mesta kultúry.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Nechceme zo Slovenska druhé Maďarsko

Európska ľudová strana navrhuje diskusiu o situácii na Slovensku na budúcotýždňovom plenárnom zasadnutí. Podľa europoslanca …

Consent choices