Vycestuj na stáž do Toga, Ugandy, Malawi, Kamerunu či na Madagaskar

Ak chceš navštíviť aj vzdialenejšie kúty sveta a zároveň pomôcť, prihlás sa na 3-4 mesačnú dobrovoľnícku stáž Multipliers‘ Training Cycle 2016 so zameraním na globálne vzdelávanie. Prihlášky môžete posielať do 25. januára 2016.

Súčasťou cyklu je:

 • intenzívna príprava najmä na globálne vzdelávanie na 2 povinných školiacich seminároch;
 • 3-mesačná dobrovoľnícka stáž v Togu, Ugande, na Madagaskare, v Malawi a v Kamerune v druhej polovici roka 2016;
 • ponávratové aktivity globálneho vzdelávania na Slovensku a v Európe (po návrate z dobrovoľníckej stáže);
 • hodnotiaci a networkingový seminár RENew.

Aké kritéria má spĺňať uchádzač?

 • vek od 21 do 30 rokov,
 • zdieľanie princípov a hodnôt rozvojového dobrovoľníctva,
 • záujem o globálne vzdelávanie a zdieľate jeho hodnoty,
 • hlásenie sa s ku Kódexu podávania správ a obrazových materiálov a Kódexu etiky a zodpovednosti členov Platformy MVRO,
 • nezúčastnili ste sa v minulosti programu GLEN Multipliers‘ Training Cycle, ani ostatných dobrovoľníckych programov slovenských organizácií,
 • máte vzdelanie a skúsenosti vzhľadom na podmienky pre konkrétnu dobrovoľnícku stáž,
 • máte schopnosti a kvalifikácie vzhľadom na požiadavky konkrétnej dobrovoľníckej stáže,
 • hovoríte plynule po anglicky, rusky alebo francúzsky, prípadne iným požadovaným jazykom podľa konkrétnej dobrovoľníckej stáže,
 • zúčastníte sa celého Multipliers Training Cycle 2016 programu GLEN – individuálna príprava, dva povinné školiace semináre, 3-4-mesačná dobrovoľnícka stáž v menej rozvinutej krajine, hodnotiaci seminár,
 • po svojom návrate sa zaväzujete pracovať alebo pôsobiť ako dobrovoľník v oblasti globálneho vzdelávania na Slovensku a/alebo v Európe po dobu najmenej 6 mesiacov (minimálne 5 konkrétnych aktivít globálneho vzdelávania)
 • máte povahu a psychologické dispozície prispôsobiť sa požiadavkám života a práce na Juhu.

Rovnako zavážia aj nasledujúce kritéria: mali by ste byť aktívni v oblasti komunitného rozvoja, dobrovoľníctva alebo iných sociálnych aktivít (ako mimovládne organizácie, študentské organizácie a pod.). Je dobré,ak sa zaujímate o rozvojovú spoluprácu, medzikultúrne či medzinárodné záležitosti. Veľkým prínosom bude aj vaša ochota prispieť ku globálnemu vzdelávaniu na Slovensku alebo inde v Európe a k spolupráci v rámci programu GLEN po svojom návrate. Hľadáme otvorených, kreatívnych, dostatočne motivovaných ľudí, ktorý majú schopnosti a chuť pracovať v medzinárodnom tíme.

Náplň práce

Obsahom dobrovoľníckej stáže je predovšetkým podpora činností, ktoré hostiteľská organizácia realizuje, preto sa nebojte prihlásiť na konkrétnu stáž, aj keď nespĺňate požiadavky úplne (až na osobnom rozhovore sa rozhodne, ktorá osoba je najvhodnejším kandidátom).

Zaujali sme Vás? Kontaktujte nás…

Prihlásiť sa do programu GLEN na rok 2016 môžete výlučne on-line a to najneskôr do 25.  januára 2016.  

Vyberte si konkrétnu dobrovoľnícku stáž, ktorá vás zaujala. Ak máte aj druhú voľbu, nezabudnite ju vo svojej prihláške uviesť a v prípade nevhodnosti či malého počtu uchádzačov, môžete byť pridelení aj tam. Žiadosť má obsahovať vyplnený formulár žiadosti vo formáte .doc alebo .pdf v anglickom jazyku. Súčasťou formulára žiadosti je aj Váš životopis (Europass) a motivačný list v anglickom jazyku. Nutnou súčasťou je fotografia. Dôležitá je aj príloha s dokumentami ako sú potvrdenia o štúdiu, diplom/maturitné vysvedčenie pre pracujúcich, potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti, referencie, certifikáty a pod.

Viac sa o tejto ponuke dozviete TU.

Pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk spracovali Miroslav Hajnoš a Michaela Barnová.

O mib

Odporúčame pozrieť

nebezpecne vyrobky

Komisia víta predbežnú dohodu o udržateľnejších, opraviteľných a obehovejších výrobkoch

Komisia víta predbežnú dohodu o nariadení o ekodizajne udržateľných výrobkov dosiahnutú medzi Európskym parlamentom a Radou. …

Consent choices