Cretu Corina
Komisárka pre regionálnu politiku Corina Crețu. PHOTO: Audiovisual.europarl.europa.eu

Regióny pozdĺž európskych hraníc si prilepšia. Komisia im vyčlenila miliardu eur

Miliarda eur. Toľko finančných prostriedkov vyčlenila Európska komisia na nové cezhraničné projekty medzi členskými štátmi EÚ a susednými krajinami. Program má podporiť sociálny a ekonomický  rozvoj regiónov na oboch stranách hraníc Európskej únie.  

Komisár pre európsku politiku susedstva a rokovania o rozšírení Johannes Hahn označil  cezhraničnú spoluprácu za kľúčový projekt: „Nové finančné prostriedky prispejú k integrovanému a trvalo udržateľnému rozvoju v susedských regiónoch a k harmonickej územnej spolupráci na vonkajších hraniciach EÚ.“

Som veľmi rada, že Európsky fond regionálneho rozvoja spája EÚ a ich susedov. Programy cezhraničnej spolupráce sú konkrétnym príkladom ako EÚ pomáha svojím občanom riešiť spoločné  výzvy, vytvorením pocitu solidarity a zároveň zvyšovaním konkurencieschopnosti súčasných ekonomík, povedala Komisárka pre regionálnu politiku Corina Crețu.

Tento typ cezhraničnej spolupráce má byť dôležitým programom pri spolupráci s krajinami susediacimi s úniou.  Zameria sa na projekty, ktorých prioritou je dosiahnuť udržateľný rozvoj pozdĺž vonkajších hraníc Európskej únie. Predpokladá sa tak zníženie rozdielov životnej úrovne medzi susednými krajinami a riešení súčasných problémov v pohraničnom pásme.

Každá zo zapojených krajín vyčlenila najviac štyri hlavné priority, ktorým sa bude v programe venovať. Sú to témy ako rozvoj malých a stredných podnikov, kultúry, životné prostredia a klimatických zmien,  boj proti chudobe, rozvoj vzdelávania a výskumu, energetiky, dostupnosť, či správy hraníc.

Viac..  Nevyužité peniaze z plánu obnovy by podľa SEVA mali ísť na podporu elektromobility

Z nového balíka pre cezhraničnú spoluprácu bude na svoje projekty čerpať financie týchto 27 krajín:  Arménsko, Gruzínsko, Moldavsko, Ukrajina, Rusko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Palestína, Tunisko, členské štáty EÚ (Bulharsko, Cyprus, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Malta, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Švédsko), ako aj Nórsko a Turecko. Financované budú v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Nástroja európskeho susedstva.

Dohody o financovaní  medzi partnerskými krajinami a EÚ sa podpíšu do konca roka 2016. Granty budú udeľované na základe výziev,  predkladanie návrhov by sa malo začať počas roka 2016 alebo začiatkom roka 2017.

Príkladom cezhraničnej spolupráce je rumunsko-ukrajinský projekt „Čistá rieka“ v hodne 3,8 milióna eur, ktorý pomôže zachovať ekologickú hodnotu povodia rieky Dunaj, tým, že umožní spoluprácu pri preventívnych opatreniach obom krajinám.

O jac

Odporúčame pozrieť

Na projekty cezhraničnej spolupráce s Maďarskom pôjde z programu Interreg 161 miliónov eur

Dobré vzťahy a spolupráca so susedmi sú pre Slovensko prioritou. Európska komisia schválila ďalší program cezhraničnej …

Consent choices