benová
Europoslankyňa Monika Beňová. PHOTO: European Union- EP.

M. Flašíková Beňová: Potrebujeme účinnejšiu podporu pre podnikanie žien

Začiatok prvého tohtoročného plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu (EP) bude venovaný aj potrebe aktívneho odstraňovania prekážok brániacich ženám v podnikaní. Podiel podnikajúcich žien totiž predstavuje ani nie tretinu spomedzi všetkých podnikajúcich osôb v Európe. Ich potenciál v tejto oblasti tak zostáva dlhodobo prakticky nevyužitý.

Nízky počet podnikajúcich žien úzko súvisí aj s ich nedostatočným zastúpením vo vedúcich pozíciách v podnikoch. „Ide samozrejme o spojené nádoby. Negatívny vplyv má aj pretrvávajúca vysoká nezamestnanosť, kde väčšinu ľudí bez práce tvoria bohužiaľ práve ženy,“ uviedla poslankyňa EP Monika Flašíková Beňová. Ženy sa pritom podľa nej neboja vziať zodpovednosť do vlastných rúk o nič viac ako muži. Potrebujú mať však na podnikanie rovnaké podmienky a primeranú podporu.

„Tie im však v súčasnosti chýbajú. Navyše je preukázané, že mnohé aj keď formálne vystupujú ako konateľky firiem, slúžia len ako nejaká zásterka. Rozhodovacie právomoci pritom zostávajú v rukách mužov,“ poznamenala europoslankyňa. Ženy podnikateľky majú tiež často sťažený prístup k financovaniu a dokázateľne nižší priemerný čistý príjem v porovnaní s mužmi. To je nepochybne ovplyvnené aj odvetviami, v ktorých sa realizujú. „Na Slovensku sú nimi prevažne sociálne a opatrovateľské služby, vzdelávanie či cestovný ruch. Práve cestovný ruch je pritom vzhľadom na existujúci potenciál stále do veľkej miery pokrytý nedostatočne. Podporu pre podnikanie žien musíme zároveň nastaviť tak, aby im čo najmenej komplikovalo súkromný život a napríklad s ním súvisiace materské povinnosti,“ uzavrela poslankyňa.

Viac..  Volebná účasť bola najlepšou v histórii eurovolieb na Slovensku

O dac

Odporúčame pozrieť

Študent gymnázia spolupracuje s Európskym parlamentom. Čo hovorí o eurovoľbách?

Marco Németh je v študentom gymnázia na Slovensku, ale paralelne študuje aj na Milestone Institute …

Consent choices