Základné práva vždy niečo ohrozuje, tvrdí Michael O´Flaherty, riaditeľ Európskej agentúry pre základné práva

Ochrana základných práv je jednou z kľúčových hodnôt EÚ. V tejto oblasti sa však častokrát stretávame s mnohými výzvami, či už sú to obavy ohľadne ochrany údajov alebo ľudskej dôstojnosti v kontexte migračnej krízy. O tom, aký dopad má na základné práva masové sledovanie občanov, poslancov z výboru pre občianske slobody v pondelok oboznámil riaditeľ Európskej agentúry pre základné práva Michael O´Flaherty.

Môžete nám povedať, čo je vlastne úlohou Európskej agentúry pre ľudské práva? Ako pomáha európskym občanom?

Úlohou agentúry pre základné práva je poskytovať poradenstvo a podporu pre politikov a zákonodarcov, aby mohli prijímať politiky a rozhodnutia v súlade s európskymi záväzkami v oblasti základných práv. Poskytujeme informácie o tom, čo si občania myslia o svojich právach a nárokoch ako i právne poradenstvo. Okrem toho organizujeme programy na zvyšovanie povedomia a budovanie kapacít v európskych inštitúciách i členských štátoch.

Veľmi nás zaujíma, aký má naša práca dopad. Je veľmi dôležité, aby to, čo robíme, prinieslo zmeny pre ľudí z ulice. A práve preto som sa akurát vrátil z desaťdňovej návštevy utečeneckých hotspotov.

O základných právach sa v súčasnosti vedú mnohé debaty a to najmä kvôli novým protiteroristickým opatreniam ako i situácii v niektorých členských štátoch. Myslíte si, že základné práva sú v Európe ohrozené?

Základné práva vždy niečo ohrozuje. Čím väčšie bezpečnostné riziko, tým väčšie pokušenie obmedziť práva, neberúc pritom do úvahy, že silný súbor práv je súčasťou a zdravej spoločnosti. To však neznamená, že musíme vždy plne a bez akejkoľvek výnimky či obmedzenia garantovať všetky ľudské práva. Štáty by sa mali postarať o tom, a v tom je celá výzva, aby prípadné obmedzenia rešpektovali zásady nevyhnutnosti a proporcionality.

Viac..  Jozef Mihál: V slovenskom parlamente zažívame hádky, v EP neviete rozoznať opozíciu a koalíciu

V otázkach ako je táto, sa snažíme pomáhať poskytovaním odborného poradenstva, ako je tomu i v prípade nedávnej správy o vzťahu medzi základnými právami a sledovaním.

Ako sa vaša agentúra podieľa na riešení utečeneckej krízy?

Veľmi úzko spolupracujeme s agentúrami, ktoré stoja v prvej línii, ako napríklad Frontex. Pomáhame im tak, že školíme ich úradníkov a vyvíjame metodiku a protokoly týkajúce sa citlivých otázok, akou je napríklad odoberanie odtlačkov prstov v prípade žiadateľov o azyl. Každý mesiac zverejňujeme informácie o situácii v deviatich členských štátoch, ktoré sú krízou zasiahnuté najviac. Okrem toho upozorňujeme i na dopad krízy na základné práva ľudí z komunít na gréckych ostrovoch, ktoré boli zasiahnuté tým, čo sme za pár posledných rokov mohli vidieť.

O dac

Odporúčame pozrieť

migranti

Počet migrantov prichádzajúcich do EÚ cez Stredozemné more stúpol

Počet ľudí prechádzajúcich cez centrálnu časť Stredozemného mora vzrástol za prvé štyri mesiace tohto roka …

Consent choices