beňová
Europoslankyňa Monika Beňová. PHOTO: European Union- EP.

Monika Beňová: Dohoda TiSA nemôže ohroziť európsku pozíciu lídra v sektore služieb

Začiatok nadchádzajúceho plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu (EP) bude venovaný odporúčaniam k dohode o obchode so službami (TiSA). Mala by pokrývať dôležitý segment, v ktorom je v súčasnosti v Európe zamestnaných niekoľko desiatok miliónov ľudí.

Ďalší rozmach tohto odvetvia súvisí aj s opakovane zdôrazňovanou nevyhnutnosťou podpory digitálneho hospodárstva. „Veľmi často počúvame o význame technologických a trhových inovácií pre udržateľný ekonomický rast. Európa si v tejto oblasti udržuje pozíciu lídra. Toto jej postavenie nemôže byť za žiadnych okolností ohrozované,“ uviedla poslankyňa EP Monika Flašíková Beňová. Prípadné uzavretie novej obchodnej dohody by tak podľa nej malo byť podmienené jednoznačným upevnením pozície Európskej únie (EÚ), ako najvýznamnejšieho globálneho exportéra služieb.

Do rokovaní o TiSA je okrem EÚ zapojená ďalšia viac ako dvadsiatka krajín. „Ich trhy znamenajú viac ako 2/3 súčasného globálneho obchodu so službami. Únia už pritom s viacerými z nich má vytvorené vzájomné väzby v tejto oblasti,“ pripomenula Monika Flašíková Beňová.

Dohoda tak musí v sebe obsahovať konkrétny potenciál na ďalší posun vpred. „V opačnom prípade pre nás nemá žiaden význam. Musí priniesť väčšiu zamestnanosť, viac práv a nižšie ceny pre európskych spotrebiteľov,“ zdôraznila europoslankyňa. Zároveň je nevyhnutné definovať jasné hranice, do ktorých už nemôže za žiadnych okolností zasahovať.

Viac..  Hodnota obchodných dohôd EÚ predstavuje viac ako dva bilióny eur

Týka sa to najmä verejných služieb, služieb v oblasti kultúry, práva na ochranu údajov, či spravodlivé pracovné podmienky. „Rokovania by mali týkať najmä finančných služieb, elektronického obchodovania, telekomunikácií, či zlepšenia mobility pracovníkov pôsobiacich v tomto sektore medzi jednotlivými krajinami,“ uzavrela poslankyňa.

O red

Odporúčame pozrieť

Ako oživiť poškodenú ekonomiku? Názory europoslancov pred kľúčovým summitom lídrov EÚ

  Monika Beňová (S/D): Členské štáty Európskej únie potrebujú v boji s pandémiou koronavírusu postupovať …

Consent choices