Volvo - Valaliky. PHOTO: TASR

Komisia schválila slovenské opatreniena podporu nového závodu spoločnosti Volvo Cars

Európska komisia dospela k záveru, že slovenské opatrenie štátnej pomoci vo výške 267 miliónov eur v prospech spoločnosti Volvo Cars je v súlade s pravidlami EÚ v oblasti štátnej pomoci.

Investičná pomoc podporí zriadenie novej prevádzky na výrobu elektrických osobných vozidiel v priemyselnom parku Valaliky pri Košiciach. Toto opatrenie prispeje k dosiahnutiu strategických cieľov EÚ súvisiacich s tvorbou pracovných miest, regionálnym rozvojom a Európskou zelenou dohodou. V rámci opatrenia bude pomoc poskytnutá v podobe priamych grantov, spolu vo výške približne 267 miliónov eur. Volvo Cars do projektu investujú 1,2 miliardy eur.

Očakáva sa, že závod bude mať počiatočnú výrobnú kapacitu približne 250 tisíc elektrických vozidiel ročne. Projekt priamo vytvorí najmenej 3 300 pracovných miest a ďalšie pracovné miesta vzniknú nepriamo v jeho dôsledku. Očakáva sa, že závod bude mať prínos aj v oblasti udržateľnosti, pretože má za cieľ byť od začiatku výroby klimaticky neutrálny a ponúkať výlučne elektrické vozidlá. Závod bude v priemyselnom parku Valaliky, v oblasti oprávnenej na regionálnu pomoc podľa článku 107 ods. 3 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

Viac..  ECB: Výhľad sektora obytných nehnuteľností v eurozóne je relatívne pozitívny

O mam

Odporúčame pozrieť

automobilka, zamestnanci

Európska komisia sa zatiaľ nevyjadrila k ohlásenej investičnej pomoci pre automobilku Volvo

Európska komisia sa zatiaľ nevyjadrila k ohlásenej investičnej pomoci Slovenska vo výške 267 mil. eur …

Consent choices