žitňanská jana
Jana Žitňanská. PHOTO: © European Union 2016.

Jana Žitňanská: Viac ako rozsiahle diskusie potrebujeme sfunkčniť registráciu migrantov

Európska únia a jej členské štáty musia prekonať paralyzujúci strach a vnútorné rozpory, aby boli schopní efektívne zvládnuť prílev migrantov. Vyplýva to z utorkovej rozpravy poslancov s holandským predsedníctvom v Rade (ministrov) EÚ a Európskou komisiou. Poslanci zdôraznili, že účinná ochrana vonkajších hraníc Únie je pre zachovanie Schengenu kľúčová. Vyzvali tiež na nulovú toleranciu voči rasovo motivovaným násilným útokom na migrantov.

Poslanci sa tiež zasadili za rešpektovanie zásady nevyhostenia (non-refoulement) a diskutovali o spôsoboch financovania nástroja EÚ na pomoc utečencom v Turecku.

Holandský minister zahraničných vecí Bert Koenders v mene predsedníctva v Rade (ministrov) EÚ uviedol, že prílev migrantov „musí byť obmedzený.“ Za týmto účelom je podľa neho nevyhnutné implementovať dosiaľ prijaté opatrenia, a to najmä v súvislosti s relokáciou utečencov v rámci EÚ a zriaďovaním a sfunkčňovaním hotspotov. Vyslovil tiež obavy ohľadom humanitárnej situácie na západnom Balkáne a rizík, ktorým čelia do Európy prichádzajúci detskí migranti.

Komisár pre migráciu Dimitris Avramopoulos priznal, že dosiaľ sa v členských štátoch „prvej línie,“ ako aj tých za ňou, dosiahol iba „chabý pokrok.“ Zoznam úloh je podľa neho dlhý: relokácie a presídľovania žiadateľov o azyl, zriaďovanie hotspotov, návratová politika. V súvislosti so Schengenom uviedol, že „Komisia sa pripravuje na všetky možnosti (…) toto však nie je o konci Schengenu alebo o vylúčení niektorého jeho členského štátu.“ V súvislosti s útokmi v Kolíne komisár Avramopoulos odmietol, že by všetci utečenci a migranti boli hrozbou pre verejný poriadok. „Nie sú,“ vyhlásil.

Líder skupiny EPP Manfred Weber (DE) uviedol: „Nečelíme nedostatku nápadov, ale zablokovaniu Rady aj tejto snemovne (…) rozporom, ktoré musíme prekonať, aby sme ochránili Schengen.“ Zdôraznil, že EÚ potrebuje efektívnu kontrolu hraníc. Musí tiež podporiť svoje orgány a poskytnúť Frontexu prístup k Schengenskému informačnému systému. „Očakávame, že tí, ktorých krajiny EÚ prijali a poskytli im ochranu, budú rešpektovať ich kultúru a zákony,“ dodal. 

Líder skupiny S&D Gianni Pittella (IT) vyhlásil, že „Európu nainfikoval vírus strachu,“ ktorý bráni Európskej únii prijať správne rozhodnutia a hrozí jej zničením. Varoval tiež, že prichádzajúce vlny migrantov na jar zosilnejú a poukázal na obzvlášť veľké riziká, ktorým čelia detskí migranti. 

Syed Kamall (ECR, UK) uviedol: „Nemáme mesiace či roky na prepísanie pravidiel EÚ, máme iba zopár týždňov. Pokiaľ členské štáty nedokážu ochrániť vlastné hranice (…) netreba byť prekvapený, ak budú ďalšie [štáty] požadovať ich odchod,“ uviedol dodávajúc, že „Schengen nie je potrebné prepísať, je potrebné zabezpečiť jeho lepšie fungovanie.“ 

Líder skupiny ALDE Guy Verhofstadt (BE) zdôraznil, že Únia by mala prevziať kontrolu nad svojimi vonkajšími hranicami a v tejto súvislosti vyzval na urýchlené zriadenie Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže. „Európa sa musí chopiť tejto úlohy,“ vyhlásil dodávajúc, že rozhodnutie konať okamžite by malo byť prijaté už na nasledujúcom zasadnutí Európskej rady.

Viac..  Ivan Štefanec: Zrušenie RTVS poškodí aj dobré meno Slovenska v zahraničí

„Zvládnutie tejto utečeneckej krízy si vyžaduje viac spolupráce a nie vyberanie hrozienok z koláča niektorými členskými štátmi, ktoré spochybňujú spoločné rozhodnutia,“ uviedol Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL, EL). Poukázal na pomalý proces relokácie 160.000 utečencov, z ktorých bolo dosiaľ premiestnených iba 400.

Rebecca Harms (Zelení/EFA, DE) vyjadrila podporu posilneniu ochrany vonkajších hraníc, zároveň však zdôraznila potrebu zvýšenia podpory pre utečencov v Turecku, ktorá by im mala zabezpečiť viac ako holé prežitie. 

„Reakcia EÚ na migráciu je totálnym zlyhaním (…) ukazujúcim opak solidarity,“ uviedla Laura Ferrara (EFDD, IT). „Zaujímame sa o dôsledky bez toho, aby sme sa zaujímali o príčiny,“ dodala kritizujúc lídrov EÚ za prenášanie vlastnej zodpovednosti na Turecko.

„Zobuďte sa! Schengen je zlyhaním a EÚ je fiaskom. Zatvorte hranice a chráňte Holanďanov,“ uviedla Vicky Maeijer (ENF, NL) adresujúc svoju požiadavku ministrovi Koendersovi. 

Reakcie slovenských poslancov

„Schengen je základný kameň súčasnej EÚ a jeho fungovanie je kľúčové z politických aj ekonomických dôvodov. Diskusia o budúcnosti Schengenu sa musí sústrediť práve na jeho posilnenie. Súčasťou tohto posilnenia je aj silný Frontex. To musí byť prioritou členských štátov, rovnako aj Slovenska, ktoré strážia vonkajšiu hranicu EÚ,“ uviedol poslanec Eduard Kukan (EPP, SK).

„Riešenia sú na stole, ich aplikácia je však veľmi deravá. Nemáme mechanizmy navracania neúspešných žiadateľov o azyl  do krajín pôvodu alebo do tranzitných krajín. Avšak iba spolupráca a zjednotenie azylovej a migračnej politiky v EÚ môže zastaviť nekontrolovaný prílev migrantov a poskytnúť ochranu tým, ktorí na ňu majú nárok,“ uviedla poslankyňa Monika Smolková (S&D, SK).

„Prvoradým cieľom EÚ musí byť udržanie Schengenu. Na to je nutná hlboká a funkčná reforma ochrany spoločných hraníc za účasti všetkých členských štátov. Potrebujme prekonať vzájomnú nedôveru a viac spolupracovať pri výmene informácií. Vítam aktívny prístup Komisie a verím v účinnosť nových nástrojov spoločnej pohraničnej ochrany,“ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK). 

„Viac ako rozsiahle diskusie potrebujeme bojovať proti pašerákom, sfunkčniť registráciu migrantov a zabezpečiť čo najdôslednejšie a najrýchlejšie spracovanie azylových žiadostí tak, aby sme pomohli tým, ktorí to skutočne potrebujú a vrátili do krajín pôvodu v čo najkratšom čase tých, ktorí podmienky na jeho udelenie nespĺňajú,“ uviedla poslankyňa Jana Žitňanská (ECR, SK).

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Zrušenie RTVS poškodí aj dobré meno Slovenska v zahraničí

Národná rada Slovenskej republiky koaličnou väčšinou odhlasovala zánik verejnoprávnej televízie bez účasti opozičných poslancov v …

Consent choices