europsky parlament
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Europoslanci žiadajú ráznu reakciu v rámci boja proti ruskému zasahovaniu

Európsky parlament vyzýva politické vedenie v EÚ a členské štáty, aby urýchlene a rázne bojovali proti ruským pokusom o zasahovanie.

Po niekoľkých nedávnych odhaleniach pokusov podporovaných Kremľom zasahovať do európskych demokratických procesov a podkopávať ich, poslanci Európskeho parlamentu vo štvrtok prijali uznesenie, v ktorom dôrazne odsudzujú takéto snahy. Každá takáto taktika podľa nich musí mať následky. Parlament je zhrozený z dôveryhodných obvinení, že niektorí poslanci boli platení za šírenie ruskej propagandy, a zo skutočnosti, že sa niekoľkí podieľali na aktivitách proruského média „Hlas Európy“ v čase, kedy prebieha ruská agresia na Ukrajine.

Poslanci chcú, aby sa lídri EÚ a členských štátov zaoberali ruskými zásahmi nielen v inštitúciách EÚ, ale aj v celej Únii. Tvrdia, že vzhľadom na blížiace sa európske voľby, ktoré sa budú konať 6. – 9. júna 2024, existuje naliehavá a jasná potreba.

Platenie volených zástupcov za šírenie propagandy

Poslanci sa odvolávajú na prípady podozrenia z ruského zasahovania z celej Európy vrátane Bulharska, Nemecka a Slovenska a sú znepokojení nedávnym vypočúvaním popredného poslanca za stranu Altenatíva pre Nemecko (AfD) Maximiliana Kraha Federálnym úradom pre vyšetrovanie (FBI) USA pre podozrenie, že dostal peniaze od agentov Kremľa a tiež zatknutím jeho parlamentného asistenta v Nemecku 23. apríla 2024 obvineného z toho, že je čínskym špiónom. Parlament vyzýva AfD, aby bezodkladne verejne deklarovala svoje finančné vzťahy, najmä s Kremľom, a zverejnila účel a presnú výšku všetkých platieb pochádzajúcich zo zdrojov napojených na Kremeľ.

Na zabránenie vmiešavaniu je potrebná spoločná a rázna reakcia

Poslanci tvrdia, že kým Rusko zostáva hlavným pôvodcom zahraničného zasahovania a dezinformácií v EÚ, aktívne sú aj ďalšie krajiny. Zdôrazňujú, že reakcia EÚ na tieto hrozby môže byť účinná len vtedy, ak je založená na prierezovom, holistickom a dlhodobom politickom prístupe, ktorý spoločne presadzujú EÚ aj členské štáty.

Na posilnenie vlastnej obrany Parlamentu sa v uznesení navrhuje posilniť kultúru vnútornej bezpečnosti vrátane dôkladného vnútorného vyšetrovania s cieľom posúdiť možné prípady cudzieho zasahovania a efektívne presadzovanie parlamentného rámca vnútorných sankcií. Poslanci chcú tiež povinné bezpečnostné školenia pre poslancov a zamestnancov, primeranú bezpečnostnú previerku a posilnené previerky zamestnancov.

Rezolúcia vyzýva Radu, aby do pripravovaného 14. balíka ruských sankcií zahrnula médiá podporované Kremľom, iné vysielacie a mediálne organizácie a jednotlivcov zodpovedných za propagandistické a dezinformačné kampane v EÚ. Poslanci chcú, aby boli prijaté rovnaké sankcie, ako prijala česká vláda proti „Hlasu Európy“, ako aj proti ukrajinskému proruskému oligarchovi Viktorovi Medvedčukovi a jeho blízkemu spolupracovníkovi Artemovi Marchevskému. Vyjadrujú poľutovanie nad schopnosťou Hlasu Európy reštartovať svoje operácie z Kazachstanu a vyzývajú členské štáty EÚ, aby zabezpečili, že prístup k nemu z EÚ nebude možný.

Uznesenie bude v plnom znení k dispozícii tu (25.04.2024). Bolo prijaté 429 hlasmi za, 27 proti a 48 sa zdržalo hlasovania.

Reakcie slovenských poslancov

Viac..  M. Beňová: Právo na opravu má obmedziť často neodôvodnené zdražovanie výrobkov

Monika Beňová (NI, SK) uviedla: „Zasahovanie do demokratických procesov v Európe zo strany akejkoľvek zahraničnej mocnosti je absolútne neprijateľné. V tejto súvislosti potrebujeme prijať konkrétne opatrenia, aby sa takéto konanie darilo nielen odhaľovať, ale aby sme mu vedeli aj efektívne predchádzať. Považujem to kľúčové pre zaistenie demokratickej legitimity blížiacich sa volieb do Európskeho parlamentu.“

Vladimír Bilčík (EPP, SK) uviedol: „Rusku sme na poslednej plenárnej schôdzi pred európskymi voľbami vyslali v Štrasburgu jasný signál. Netolerujeme zasahovanie režimu Vladimíra Putina do chodu našich inštitúcií a predvolebnej kampane. Naši európski partneri si všímajú aj dianie na Slovensku, ktoré žiaľ, nebudí dôveru. Čelní predstavitelia štátu premiér Fico a zvolený prezident Pellegrini hovoria a konajú spôsobom, že samotný Putin by to nepovedal inak. 20 rokov členstva Slovenska v EÚ bolo najlepším obdobím pre našu krajinu. Nenechajme si to vziať. V júnových európskych voľbách si môžeme zvoliť proeurópskych poslancov a zabojovať o to, aby nás proruskí politici neťahali z EÚ preč do Ruska.“

Eugen Jurzyca (ECR, SK) uviedol: „Odsudzujem snahy Ruska o ovplyvnenie júnových volieb, posilnenie svojho vplyvu v Európskom parlamente a oslabenie podpory Ukrajiny. Aj na tomto prípade vidieť, aká dôležitá je pre ochranu bezpečnosti a demokracie dobre fungujúca cezhraničná spolupráca zodpovedných spravodajských a vyšetrovacích partnerských inštitúcií, ako aj poctivá práca investigatívnych žurnalistov a médií.“

Jozef Mihál (RE, SK) uviedol: „Je veľmi dôležité, aby sme dôkladne vyšetrili údajné zasahovanie Ruska do činnosti Európskeho parlamentu. Pokusy Ruska ovplyvňovať naše politické procesy predstavujú priamu hrozbu pre demokratickú integritu a bezpečnosť EÚ. Tým, že sa prostredníctvom tohto uznesenia zaoberáme týmito závažnými obvineniami, robíme dôležitý krok na posilnenie našej obrany proti takýmto vonkajším hrozbám a zabezpečujeme, aby európske politické rozhodnutia zostali suverénne a bez neprimeraného ruského vplyvu.“

Ivan Štefanec (EPP, SK) uviedol: „Pri aktuálnych zisteniach o zapojení Ruska do volieb v okolitých krajinách sú na mieste vážne obavy z ruských pokusov podkopať európsku demokraciu. Naša demokracia nie je samozrejmosťou. Súhlasím s tým, že musíme spolupracovať na všetkých úrovniach a zapojiť nielen úrady, ale aj občiansku spoločnosť a najmä slobodné médiá. Toto úsilie musí zahŕňať zavádzanie noriem transparentnosti a odolnosti voči vonkajším zásahom, aj boj proti korupcii či dezinformáciám. Nariadenie EÚ o digitálnych službách a revidovaný Kódex správania sú našimi nástrojmi na boj proti dezinformáciám a ochranu slobody prejavu.“

O mam

Odporúčame pozrieť

Europska unia

EÚ uvalila sankcia na štyri ruské propagandistické médiá

Členské krajiny EÚ uvalili sankcie na mediálnu platformu Voice of Europe a ďalšie tri ruské …

Consent choices