Parlament odmietol vetovať zmeny v pravidlách emisného testovania automobilov

Európsky parlament zamietol návrh vetovať dočasné zvýšenie limitov na emisie oxidov dusíka (NOx) dieselových automobilov. Toto rozhodnutie poslancov prichádza potom, ako Európska komisia po parlamentnom tlaku v súvislosti so škandálom automobilky Volkswagen prisľúbila revíziu emisných limitov a predložila dlhodobý legislatívny návrh na reformu systému typového schvaľovania vozidiel v EÚ.

„Potom, ako výbor pre životné prostredie predložil námietku [voči delegovanému aktu EK na dočasné zvýšenie emisných limitov NOx], nasledovali intenzívne rokovania s Európskou komisiou a členskými štátmi a Komisia naše požiadavky uspokojila,“ uviedol predseda výboru EP pre životné prostredie Giovanni La Via (EPP, IT). „Momentálne máme k dispozícii jasný záväzok Európskej komisie revidovať [emisné limity] s presným časovým rámcom s cieľom znížiť maximálne hodnoty emisií na úrovne, na ktorých sa dohodli spoluzákonodarcovia [Európsky parlament a Rada (ministrov) EÚ]. Návrh na dlhodobú reformu systému typového schvaľovania automobilov EÚ je už tiež, v súlade s parlamentnou požiadavkou, na stole,“ pokračoval.

„Preto vítam zodpovedné rozhodnutie pléna, ktoré nám umožní pokračovať s procedúrou RDE (emisné skúšky vykonávané pri skutočných jazdných podmienkach) s cieľom znížiť automobilové emisie NOx, ktoré sú v súčasnosti o 400% – 500% nad úrovňou oficiálnych limitov. Vyhli sme sa neistote, nakoľko [automobilový] sektor má teraz prísne, ale udržateľné lehoty, ktoré musí splniť. V Európe tak dosiahneme vyššiu úroveň kvality ovzdušia bez straty pracovných miest,“ dodal predseda výboru La Via.

Európska komisia zdôvodňuje prechodné uvoľnenie limitov pre emisie oxidov dusíka (NOx) automobilov potrebou zohľadniť technické odchýlky meraní vykonávaných novými prenosnými systémami merania emisií (PEMS), ako aj technickými obmedzeniami snahy o zníženie skutočným emisií v súčasnosti vyrábaných dieselových automobilov v krátkodobom horizonte.

Ďalší postup

Pôvodný návrh výboru EP pre životné prostredie vetovať delegovaný akt EK, ktorý zvyšuje limity oxidov dusíka pre dieselové automobily, poslanci zamietli pomerom hlasov 323 (za): 317 (proti): 61 (zdržalo sa hlasovania).

Viac..  Ivan Štefanec: Výrobu áut zbytočne nepredražujme

Hlasovanie Európskeho parlamentu otvára Európskej komisii cestu k príprave druhého balíka RDE. Nasledovať budú ďalšie dva legislatívne návrhy – opäť vo forme delegovaných aktov, ktoré by mali daný proces zavŕšiť.

Výbor EP pre životné prostredie zorganizuje dňa 23. februára verejné vypočutie k testovaciemu procesu RDE.

Súvislosti: Druhý balík RDE

Druhý balík RDE, ktorý 28. októbra 2015 schválili členské štáty prostredníctvom svojich zástupcov v Technickom výbore pre motorové vozidlá (TCMV), stanovuje kvantitatívne požiadavky RDE v súvislosti s emisiami výfukových plynov ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (kategória Euro 6).

Navrhované požiadavky by mali byť zavedené v dvoch krokoch:

  • v prvom kroku budú musieť výrobcovia automobilov dosiahnuť tzv. faktor zhody medzi výsledkami RDE meraní a legislatívne stanovenými emisnými limitmi na úrovni maximálne 2,1. V praxi to znamená, že emisie namerané v skutočných jazdných podmienkach nesmú prekročiť legislatívne stanovené limitné hodnoty o viac ako 110%. Nových modelov sa bude táto povinnosť týkať od septembra 2017, všetkých nových automobilov následne od septembra 2019.
  • v druhom kroku by mal byť faktor zhody znížený na 1,5. To znamená, že emisie namerané v skutočných jazdných podmienkach nebudú môcť prekročiť legislatívne stanovené limitné hodnoty o viac ako 50% – berúc do úvahy možnú technickú odchýlku. Na nové modely sa dané pravidlo bude vzťahovať od januára 2020, o rok neskôr (január 2021) sa už bude týkať všetkých nových automobilov. Faktor zhody pre počet tuhých častíc bude určený neskôr.

O dac

Odporúčame pozrieť

Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Európsky parlament si od predsedníčky Európskej komisie vypočul správu o stave Únie, no reflektuje aj …

Consent choices