záborská
Anna Záborská, europoslankyňa. PHOTO: European Parliament 2016

Záborská: Rodové stereotypy bránia ženám uplatniť sa v podnikaní, majú výrazne nižšie dôchodky

Európsky parlament ešte na januárovom pléne vyzdvihol najmä dve témy – rodovú rovnosť a nezamestnanosť mladých ľudí. O predložených správach a návrhoch sme sa rozprávali s poslankyňou Annou Záborskou.

Prvá správa sa týkala rodovej rovnosti, konkrétne žien podnikateliek. Ako vidia cih postavenie poslanci?

Správa, ktorú predložila talianska europoslankyňa by mohla byť prínosná pre zaraďovanie žien do podnikateľskej sféry, či už v otázke finančnej alebo v administratívnej. Čo mi vadilo bolo, že sa znovu táto správa venuje vo svojich odstavcoch otázke rodovým stereotypom. Sú to len spoločnosťou vytvorené role, atribúty aktivít a podobne, ktoré považuje spoločnosť za vhodné pre mužov a ženy. Keď to všetko premietneme do otázky rodu a rodových stereotypov, vyjde nám, že aj materstvo je rodový stereotyp, ktorý bráni žene uplatniť sa v podnikateľskej sfére. Práve to vplýva na podnikateľskú aktivitu žien.

Hovoríte teda o zmene postoja k prirodzenej veci akou materstvo je?

Myslím, že ak chce mať spoločnosť trvalo udržateľnú ekonomiku, tak zodpovedné materstvo by mala vyzdvihovať. Dať mu adekvátne miesto a nie trestať preň ženu, napríklad aj tým, že jej dá nižší príjem. Spoločnosť nezohľadňuje materstvo, majú až o 45% nižší dôchodok ako muži. Kľúčom k lepšiemu postaveniu žien a podnikateliek je zohľadňovanie faktu, že žena chce byť matkou. Namiesto toho, aby sme hovorili o rode, hovorme konkrétne o ženách ako o matkách.

Viac..  Miera nezamestnanosti v eurozóne v máji stagnovala na úrovni 6,4 %

Nezamestnanosť sa v Bruseli skloňuje často. Je však na ňu jedno komplexné riešenie?

Riešenie tohto problému na pôde celej EÚ nie je jednoduché, poslanci si to uvedomujú, ja som však rada, že nezoslabol záujem parlamentu na túto tému. Mne však v tejto správe chýbalo, že nezamestnanosť klesá veľmi pomaly a stále je v hrozivých číslach. Som rada, že venoval pozornosť malým a stredným podnikom, ktoré sú chrbticou celej ekonomiky.

Čo podľa vás v správe chýbalo, čím by sa mohla stať účelnejšiou?

Nenašla sa tam však ani jedna zmienka o rodinnom podnikaní, o rodinných podnikoch. Je to škoda, lebo každodenný príklad podnikateľov rodičov je tá najlepšia skúsenosť a vklad do života mladého človeka. Rodinné podnikanie nemá len ekonomický rozmer, ale aj etický. Vychováva a rozvíja vzťah k podnikaniu a zodpovednosť, ktorý presahuje horizont jednej generácie.

Na otázky spravodajského portálu EuropskeNoviny.sk odpovedala europoslankyňa Anna Záborská

O bed

Odporúčame pozrieť

nezamestnanost

Miera nezamestnanosti v eurozóne v máji stagnovala na úrovni 6,4 %

Miera nezamestnanosti v eurozóne po úprave o sezónne vplyvy sa v máji 2024 udržala na …

Consent choices