EÚ zriaďuje nový európsky lekársky zbor, aby mohla rýchlejšie reagovať na núdzové situácie

Európska únia zriaďuje európsky lekársky zbor (European Medical Corps), ktorý v núdzových situáciách prispeje k účinnejšej mobilizácii lekárskych a zdravotných tímov a vybavenia v rámci EÚ aj mimo nej.

Prostredníctvom európskeho lekárskeho zboru môžu členské štáty EÚ a iné európske krajiny, ktoré sa na systéme podieľajú, dať k dispozícii lekárske tímy a vybavenie na účely rýchleho nasadenia ešte predtým, než núdzová situácia nastane – vďaka čomu bude možné reagovať rýchlejšie a predvídateľnejším spôsobom. Lekársky zbor by mohol zahŕňať núdzové lekárske tímy, expertov v oblasti verejného zdravia a expertov v oblasti medicínskej koordinácie, mobilné laboratóriá pre biologickú bezpečnosť, lekárske evakuačné lietadlá a tímy pre logistickú podporu.

„Cieľom európskeho lekárskeho zboru je zaistiť omnoho rýchlejšiu a efektívnejšiu reakciu EÚ v prípade prepuknutia kríz v oblasti zdravia. Musíme sa poučiť z reakcie na epidémiu eboly, kde hlavným problémom bola mobilizácia lekárskych tímov. Ďakujem všetkým členským štátom, ktoré doteraz prispeli a vyzývam na účasť aj ostatné krajiny, aby EÚ mohla reagovať na neustále rastúce potreby a mohla pred akoukoľvek katastrofou lepšie plánovať a lepšie sa pripraviť,“ povedal komisár Christos Stylianides, ktorý organizuje slávnostné otváracie podujatie na vysokej úrovni v Bruseli.

Rámec pre európsky lekársky zbor je súčasťou novej európskej kapacity pre reakcie na núdzové situácie (inak známej ako „dobrovoľné zoskupenie“) vytvorenej v rámci mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany. Do dobrovoľného zoskupenia doteraz prispeli svojimi tímami a vybavením Belgicko, Česká republika, Fínsko, Francúzsko, Luxembursko, Nemecko, Španielsko, Švédsko a Holandsko.

Súvislosti

Hlavný problém, ktorý sa vyskytol počas reakcie na vypuknutie epidémie vírusu eboly, spočíval v nedostatočne rýchlom nasadení zdravotníckych pracovníkov, v dôsledku čoho došlo k problémom aj v oblasti logistiky a riadenia. To priviedlo Nemecko a Francúzsko koncom roka 2014 k myšlienke navrhnúť iniciatívu „biele prilby“, ktorá položila základy lekárskeho zboru. Európsky lekársky zbor je teraz súčasťou európskej kapacity pre reakcie na núdzové situácie.

Viac..  Komisia predkladá súbor opatrení na posilnenie práv občanov EÚ

Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany uľahčuje spoluprácu v oblasti reakcie na katastrofy medzi 33 európskymi štátmi (28 členských štátov EÚ, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Island, Čierna Hora, Nórsko a Srbsko). K mechanizmu v súčasnosti pristupuje aj Turecko. Tieto zúčastnené štáty združujú zdroje, ktoré môžu byť dané k dispozícii krajinám postihnutým katastrofou kdekoľvek na svete. Prostredníctvom tohto mechanizmu sa koordinuje pomoc v Európskej únii aj mimo nej. Európska komisia riadi tento mechanizmus prostredníctvom Koordinačného centra pre reakcie na núdzové situácie.

V snahe zintenzívniť pripravenosť a reakciu EÚ na katastrofy bola v roku 2014 zriadená európska kapacita pre reakcie na núdzové situácie (ďalej len „dobrovoľné zoskupenie“), ktorá združuje širokú škálu predbežne vyhradených podporných tímov a vybavenia na nasadenie do operácií v oblasti reakcie na núdzové situácie po celom svete.

Európsky lekársky zbor bude zároveň príspevkom Európy ku pracovnej skupine pre globálne zdravotné núdzové situácie (Global Health Emergency Workforce), ktorá vzniká pod záštitou Svetovej zdravotníckej organizácie.

O dac

Odporúčame pozrieť

ebola

Komisia udelí povolenie na uvedenie očkovacej látky proti ebole na trh

Európska komisia prijala rozhodnutie, že spoločnosti Merck Sharp & Dohme B.V. udelí povolenie na uvedenie …

Consent choices