zaborska
Véronique Ketelaer, Emir Kir a Anna Záborská. PHOTO: archív AZ.

Anna Záborská: Rodina môže výrazne pomôcť v prevencii kriminality mladistvých

24. februára 2016​ zasadala v EP Pracovná skupina pre politiku priateľsky naklonenú rodine (family friendly policy). Témou stretnutia bola Úloha rodiny v prevencii kriminality mladistvých.


„Moje pozvanie prijala p. Véronique KETELAER, kriminologička a politologička z Európskeho fóra mestskej bezpečnosti, ktorá pracuje takmer 20 rokov na poli prevencie kriminality na lokálnej úrovni,”
hovorí europoslankyňa Anna Záborská.

Druhým prednášajúcim bol p. Emir KIR, federálny poslanec a starosta mestskej časti Saint Josse. Ich prejavy boli výnimočné tým, že sa zamerali na otázku dôležitosti podpory rodín v prevencii delikvencie mladistvých a na zdieľanie osvedčených postupov implementovaných na miestnej úrovni v Belgicku.


„Prvýkrát sme v EP nehovorili len o represii, kriminálnikoch či obetiach, prípadne o polícii, ale o tom ako predchádzať týmto neduhom v spoločnosti a akú významnú úlohu má pri tom rodina. Poslanci, asistenti a zástupcovia mimovládnych organizácii, ktorí sa zúčastnili boli prekvapení pozitívnym prístupom k tomuto problému,”
dodáva Anna Záborská.

zaborska 2

zaborska 4

zaborska 3

Viac..  Katarína Roth Neveďalová: Schválili sme právo na opravu, čo to znamená?

O dac

Odporúčame pozrieť

rodina, deti

Rozdiel v zamestnanosti rodičov bol v EÚ v roku 2021 väčší

V roku 2021 bolo v Európskej únii (EÚ) zamestnaných 77 % bezdetných žien vo veku …

Consent choices