Aká je digitálna pripravenosť Slovenska?

Od minulého roka, keď Európska komisia uviedla stratégiu jednotného digitálneho trhu, krajiny EÚ dosiahli pokrok v oblasti siahajúcej od prepojenosti a digitálnych zručností až po služby pre verejnosť.

Európska komisia uverejnila výsledky indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) za rok 2016. Zo zistení vyplýva, že od minulého roka, keď Európska komisia uverejnila stratégiu jednotného digitálneho trhu, členské štáty dosiahli pokrok v oblastiach, ako je prepojenosť a digitálne zručnosti, ako aj v službách pre verejnosť.

Výsledky, ktoré boli uverejnené, poukazujú na zlepšenie, ale vyplýva z nich aj to, že tempo pokroku sa spomaľuje. Na úrovni EÚ, ako aj na úrovni členských štátov sú potrebné opatrenia na odstránenie prekážok, ktoré členským štátom EÚ bránia plne využívať digitálne príležitosti.

Podpredseda Komisie pre jednotný digitálny trh Andrus Ansip v tejto súvislosti uviedol: „Stále viac ľudí, podnikov a verejných služieb sa digitalizuje“. Ale priveľa z nich ešte stále čelí problémom, ako je napríklad nedostatočné pokrytie vysokorýchlostným internetom alebo chýbajúca elektronická verejná správa, ako aj ťažkostiam pri cezhraničnom nakupovaní a predávaní. Tieto problémy je potrebné riešiť. Na ich riešenie je zameraná naša stratégia jednotného digitálneho trhu. Prvými návrhmi sa podporí elektronický obchod a prepojenosť. Všetky návrhy predložíme už v tomto roku a vyzývam členské štáty EÚ, aby nestrácali čas a podporili ich. Tieto návrhy im pomôžu zlepšiť ich úroveň digitalizácie a hospodárstvo“.

Günther H. Oettinger, komisár pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť, vyhlásil: „EÚ robí pokroky, ale príliš pomaly. Nemôžeme sa uspokojiť len s týmito výsledkami. Musíme konať, ak chceme dobehnúť Japonsko, USA a Južnú Kóreu. Na základe dnešného indexu predložíme v máji konkrétne odporúčania pre členské štáty EÚ, ktoré budú zamerané na zlepšenie ich výsledkov. Ak toto úsilie spojíme s našou prácou zameranou na vytvorenie jednotného digitálneho trhu, som presvedčený, že EÚ ako celok a jej členské štáty dosiahnu v nasledujúcich rokoch oveľa lepšie výsledky“.

Hlavné zistenia indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI)

  • EÚ napreduje, ale pomaly: EÚ ako celok dosiahla 0,52 bodov z 1, čo je zlepšenie oproti 0,5 v minulom roku. Výsledky všetkých krajín EÚ okrem Švédska sa zlepšili.
  • Dánsko, Holandsko, Švédsko a Fínsko sú aj naďalej na prvých miestach v rebríčku DESI.
  • Holandsko, Estónsko, Nemecko, Malta, Rakúsko a Portugalsko sú krajinami s najrýchlejším rastom a stále sa zlepšujú. Viac informácií o výsledkoch krajín možno nájsť v profiloch krajín a v tomto prehľade.

A

  • Je potrebné prijať opatrenia, aby sme dosiahli svetovú špičku: Komisia po prvýkrát porovnáva EÚ aj s niektorými krajinami sveta s najvyššou mierou digitalizácie (Japonsko, USA a Južná Kórea). Zatiaľ čo úplná správa o novom medzinárodnom indexe úrovne digitalizácie bude k dispozícii v polovici marca 2016, predbežné výsledky ukazujú, že krajiny EÚ s najlepšími výsledkami zároveň patria aj medzi svetovú špičku v oblasti digitalizácie. EÚ ako celok sa však potrebuje výrazne zlepšiť, aby mohla patriť medzi vedúcich predstaviteľov na svetovej scéne. Viac informácií môžete nájsť v tomto prehľade.
  • Lepšia prepojenosť, ale z dlhodobého hľadiska nedostatočná: 71 % európskych domácností má prístup k vysokorýchlostnému internetu (najmenej 30 Mbps) v porovnaní so 62 % v minulom roku. EÚ je na správnej ceste k plnému pokrytiu do roku 2020. Počet mobilných širokopásmových pripojení rýchlo rastie – zo 64 pripojení na každých 100 obyvateľov Európy v roku 2014 sa zvýšil na dnešných 75. EÚ musí byť pripravená zvládnuť budúci dopyt a zabezpečiť komunikačné siete novej generácie (5G). To je dôvod, prečo Komisia do konca roka predstaví revíziu telekomunikačných pravidiel EÚ na riešenie technologických a trhových výziev.
  • Je potrebné zlepšiť digitálne zručnosti: Hoci počet absolventov odborov vedy, technológie a matematiky (STEM) sa v EÚ mierne zvýšil, takmer polovica Európanov (45 %) nemá ani základné digitálne zručnosti (používanie emailu, nástrojov na úpravu obsahu alebo inštalácia nových zariadení). Komisia sa v priebehu tohto roka bude zaoberať otázkou digitálnych zručností a odbornej prípravy v rámci nadchádzajúceho programu EÚ v oblasti zručností.
  • Elektronický obchod – nevyužitá príležitosť pre menšie podniky: 65 % európskych používateľov internetu nakupuje online, ale len 16 % MSP využíva na predaj internet a menej ako polovica z nich využíva internet na cezhraničný predaj (7,5 %). V snahe riešiť tento problém Komisia v decembri predložila návrhy digitálnych zmluvných pravidiel, aby lepšie chránila spotrebiteľov, ktorí nakupujú online, a aby pomohla podnikom rozširovať svoj online predaj. V máji Komisia predloží legislatívny balík na ďalšiu podporu elektronického obchodu. Bude zahŕňať opatrenia na odstránenie neodôvodneného geografického blokovania, na zlepšenie transparentnosti trhov s cezhraničným doručovaním zásielok a na lepšie cezhraničné presadzovanie pravidiel EÚ na ochranu spotrebiteľa.
  • Viac verejných služieb online, ktoré sa však málo využívajú: Z ukazovateľov vyplýva, že verejné správy poskytujú širšiu škálu služieb online (umožňujú ľuďom využívať internet na informovanie o novom bydlisku, narodení dieťaťa a ďalších dôležitých životných situáciách). Počet používateľov internetu, ktorí sú v kontakte s orgánmi verejnej správy online, sa však nezvyšuje (32 %).
Viac..  EÚ chce dohodu o dovoze ocele a hliníka do USA do konca roka

Ako vyšlo z hodnotenia Slovensko?

V roku 2015 Slovensko významne investovalo v digitálnej oblasti, výsledky sa prejavujú pomalšie, ale jasným trendom je postupné zlepšovanie. Spomedzi 28 členských štátov je Slovensko na 21. mieste.

Zlepšenie v oblasti digitálnych verejných služieb sa očakáva vďaka nedávnym iniciatívam vo verejnom sektore.

Pripojenie

K pevným širokopásmovým sieťam malo v roku 2015 prístup 86% slovenských domácností. Vysokorýchlostný internet bol dostupný 67% domácností. Pripojenie je výzvou najmä v niektorých vidieckych oblastiach.

Digitálne zručnosti

V tejto oblasti je na tom Slovensko pomerne dobre, počet pravidelných používateľov internetu narastá, za rok 2015 to bolo 74%, čo je len tesne pod priemerom EÚ. Viac ako polovica (53%) Slovákov má základné digitálne zručnosti, priemer EÚ je  55%. Máme aj dobrý podiel IKT špecialistov na trhu práce. Slováci sa na internete zapájajú do širokého spektra aktivít. 65% ľudí číta správy online, 69% využíva sociálne siete a 55% využíva hlasové alebo video hovory cez internet, 35 % počúva hudbu, hrá videohry či pozerá filmy online, rastie obľuba online nákupov – 61%.

Využívania digitálnych technológií

Čo sa týka využívania digitálnych technológií podnikmi, Slovensko je spomedzi 28 členských krajín na 19. mieste. Pre naše podniky je stále priestor naplno využívať možnosti, ktoré ponúka online obchod, sociálne médiá či elektronické zdieľanie informácií. Využívanie digitálnych technológií prináša podnikom vyššiu efektivitu, produktivitu ale aj väčší dosah na širšiu skupinu zákazníkov.

Súvislosti

Čo je DESI?

Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) je online nástroj na meranie pokroku členských štátov EÚ smerom k digitálnej ekonomike a spoločnosti. Nástroj v sebe spája niekoľko príslušných ukazovateľov týkajúcich sa kombinácie aktuálnych politických opatrení na úrovni Európy v oblasti digitalizácie.

Komisár Oettinger predstaví tohtoročný index DESI na fóre Digital4EU v Bruseli (9.45 SEČ). Potom sa o ňom bude rokovať počas zasadnutia „Vybudovanie jednotného digitálneho trhu – od DESI k akcii“ (od 10.15 do 11.25 SEČ). Všetky zasadnutia sa vysielajú naživo cez internet (pozri zasadnutie na tému Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI)/iné zasadnutia).

O dac

Odporúčame pozrieť

Schengen

Europoslanci prijali digitálne víza na posilnenie bezpečnosti Schengenu

Europoslanci v stredu hlasovali o novom zákone o digitalizácii schengenských víz, vďaka ktorému budú víza …

Consent choices