Vedecký park UK
Vedecký park Univerzity Komenského. PHOTO: archív UK BA.

Slovensko je bohatšie o ďalšie špičkové vedecké pracovisko

Vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek spolu s predsedom NR SR Petrom Pellegrinim, ministrom školstva, vedy, výskumu a športu, Jurajom Draxlerom a rektorom UK Karolom Mičietom dnes (26. februára 2016) slávnostne otvorili nový Vedecký park Univerzity Komenského v bratislavskej Mlynskej doline.

Zariadenie je priestorom pre interdisciplinárny výskum – nielen na vnútrouniverzitnej úrovni, ale aj s domácimi a zahraničnými partnermi. Park sa zameria na podporu aplikovaného výskumu v oblasti molekulárnej a environmentálnej medicíny a biotechnológii a transfer poznatkov do praxe.

„Keď sa pozrieme na stav vedy na Slovensku, tak vidíme, že za posledných desať rokov sa vďaka európskym prostriedkom výrazne zlepšila výskumná infraštruktúra. Aj tento nový Univerzitný park je významným príspevkom k skvalitneniu vedy na Slovensku. Verím, že ďalej podporí vedeckú kapacitu Univerzity Komenského a pomôže jej aktívnejšiemu zapojeniu sa do medzinárodných projektov a priláka vedecké kapacity aj zo zahraničia.” uviedol Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Základný kameň Univerzitného vedeckého parku bol položený vo februári 2014. Vedecký park je vybavený najmodernejšími technologickými prístrojmi a vedci tu skúmajú nové diagnostické postupy.

Uplatnenie tu však nájdu aj spoločenskovedné a humanitné disciplíny.

Celkové náklady na projekt sú 42 mil. eur, z toho 35,6 mil. eur je z Európskych fondov. Vedecký park UK prinesie takmer 250 pracovných pozícií (z toho 90 pre externých pracovníkov). K dispozícii je 80 laboratórií a desiatky ďalších špičkovo vybavených miestností.

Viac..  Ivan Štefanec: Nevzdávajme boj s dezinformáciami a propagandou na školách

Európska podpora vedy na Slovensku

  • V programovom období (2007 – 2013), na výstavbu 7 univerzitných a 7 vedeckých parkov malo Slovensko vyčlenených z eurofondov 380 mil. eur. Celkovo na operačný program Veda a Výskum malo Slovensko 1,2 miliardy eur.
  • Operačný program Výskum a inovácie (programové obdobie 2014-2020): je v ňom k dispozícii viac ako 2,26 miliárd eur a zameriava sa na podporu výskumu, technologického vývoja a inovácií ako aj na zvýšenie konkurencieschopnosti a podporu rastu malých a stredných podnikov na Slovensku. Očakáva sa, že vďaka programu narastie podiel podnikov využívajúcich výskum, vývoj a inovácie o 10%, bude podporených takmer 13 000 podnikov, vrátane 1 400 start-upov a vytvorí sa 4 000 nových pracovných miest. Očakáva sa aj zvýšenie počtu výskumníkov na Slovensku o vyše 1 000.

O dac

Odporúčame pozrieť

Vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku sa stretol s predsedom NR SR

Vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Vladimír Šucha a predseda Národnej rady Slovenskej republiky Peter Pellegrini …

Consent choices