Kostadinka Kuneva o ochrane opatrovateliek a pomocníc v domácnosti

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť prijal návrh správy, v ktorej požaduje Komisiu, aby povzbudzovala členské štáty k prijímaniu iniciatív na ochranu práv opatrovateliek a pracovníčok v domácnosti. „Ak budú tieto profesie právne regulované, podarí sa nám znížiť obchodovanie so ženami a ich zneužívanie,“ vysvetľuje spravodajkyňa Kostadinka Kuneva (GUE/NGl, Grécko). V apríli bude o správe hlasovať celé parlamentné plénum.

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť prijal váš návrh správy o pracovníčkach v domácnosti a opatrovateľkách. Čo všetko vo vašej správe požadujete?

Ide o iniciatívnu správu výboru pre práva žien, ktorá sa týka sektora zamestnávajúceho 2 pol milióna ľudí v EÚ a 52 miliónov ľudí na celom svete. A to hovorím len o oficiálnych číslach. Približne 29,9% pracovníkov v domácnosti je úplne vyňatých z vnútroštátnych pracovnoprávnych predpisov. Výsledkom potom je, že títo ľudia sú často diskriminovaní, zle sa s nimi zaobchádza a nútia ich pracovať za nevyhovujúcich podmienok. A prisťahovalci sú na tom ešte horšie.

Výbor pre práva žien preto vyzýva Komisiu, aby podnikla kroky na prijatie legislatívnych a nelegislatívnych iniciatív, ktoré by upravovali prácu v domácnostiach a opatrovníctvo.

Viac..  Kyriakidisová vyzvala štáty EÚ na užšiu spoluprácu v boji proti cukrovke

Aký veľký je tento problém a prečo tu potrebujeme celoeurópsku legislatívu?

83% pracovníkov v domácnosti na celom svete predstavujú ženy, pričom veľké percento týchto žien sú prisťahovalkyne. Ak budeme túto profesiu regulovať, budeme môcť znížiť obchodovanie so ženami a ich zneužívanie.

Má táto správa niečo do činenia s vašimi osobnými skúsenosťami?

Ako imigrantka som v Grécku robila pre upratovačskú firmu. Sama som nikdy nepracovala v domácnostiach, no mám príbuzných alebo priateľov, ktorí s touto prácou majú skúsenosti. Strela som veľmi veľa žien, ktoré sa sťažovali na zlé pracovné podmienky. A ako tajomníčka gréckych odborov pre upratovačov a domáci personál som riešila mnohé takéto prípady.

O dac

Odporúčame pozrieť

Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Európsky parlament si od predsedníčky Európskej komisie vypočul správu o stave Únie, no reflektuje aj …

Consent choices